committee

Varnost in obramba

Ohranjanje stabilnosti v sosedstvu EU

Pododbor za varnost in obrambo ima ključno vlogo pri podpiranju Odbora za zunanje zadeve v zadevah, povezanih s skupno zunanjo in varnostno politiko ter evropsko varnostno in obrambno politiko. S tem zagotavlja, da odločevalci na področju varnosti in obrambe izpolnjujejo svoje naloge. Podpira tudi prizadevanja EU za ohranitev miru in stabilnosti na Balkanu, Južnem Kavkazu, v Afriki in na Bližnjem vzhodu.

Ta pododbor se ukvarja predvsem z vojaškimi in obrambnimi vprašanji ter si prizadeva za okrepljeno sodelovanje in usklajevanje med državami članicami EU za doseganje skupnih varnostnih ciljev.

Prizadevanja za močnejšo evropsko obrambno unijo

Skupina ELS ostaja še naprej zavezana povečanju varnosti evropskih državljanov, zato si prizadeva za tesnejše sodelovanje in usklajevanje med državami članicami EU pri obrambnih vprašanjih. Menimo, da je prihodnja evropska obrambna unija najboljši način za hitro in odločno ukrepanje v primeru varnostne grožnje.

Zavzemamo se za vzpostavitev evropske obrambne unije, v kateri bi se lahko države članice strateško usklajevale in skupaj obvladovale grožnje, da bi razvile skupne zmogljivosti za spremljanje razmer. Skupina ELS vztraja, da morajo EU in njene države članice okrepiti svoje obrambne zmogljivosti in sprejeti konkretne ukrepe za vzpostavitev prave obrambne unije. V ta namen smo pripravili osnutek za njeno prihodnje delovanje in še naprej zagovarjamo načrt z realističnimi in praktičnimi koraki za njeno vzpostavitev. Poleg tega smo zagotovili 500 milijonov EUR finančnih sredstev EU za skupne raziskave na področju obrambe.

Bližnji posnetek roke, ki drži orožje

Ostali povezani dokumenti

Uniforme
news
Dodatne informacije

2 / 2