committee

Varnost in obramba

Ohranjanje stabilnosti v sosedstvu EU

V praksi ta odbor pomaga Odboru za zunanje zadeve pri vprašanjih skupne zunanje in varnostne politike ter evropske varnostne in obrambne politike. Odgovoren je za odgovornost nosilcev odločitev na področju varnosti in obrambe. Podpira tudi prispevek EU k ohranjanju miru in stabilnosti na Balkanu, južnem Kavkazu, v Afriki in na Bližnjem vzhodu.

Ta pododbor se osredotoča predvsem na vojaška in obrambna vprašanja.

Zavzemanje za Evropsko obrambno unijo

Skupina EPP nikoli ne popusti pri svojih zahtevah, naj institucije EU in države članice izpolnijo svoje zaveze za povečanje varnosti evropskih državljanov. Menimo, da morajo države članice EU izkoristiti sinergijske učinke, ki izhajajo iz okrepljenega sodelovanja in usklajevanja na področju obrambe. Navsezadnje moramo biti za zagotovitev miru pripravljeni ukrepati hitro, odločno in odločno, to pa bomo najbolje dosegli v okviru prihodnje evropske obrambne unije.

Zelo smo si prizadevali za ustanovitev evropske obrambne unije, v kateri bi se države članice strateško uskladile in imele skupno razumevanje groženj, da bi razvile skupne zmogljivosti za zavedanje situacije. Pripravili smo načrt za njeno prihodnje delovanje in si še naprej prizadevamo za časovni načrt z realističnimi in praktičnimi ukrepi za njeno vzpostavitev. Zagotovili smo tudi 500 milijonov EUR sredstev EU za skupne obrambne raziskave in razvoj.

Bližnji posnetek roke, ki drži orožje

Recent activities