committee

Kultura in izobraževanje

Spodbujanje znanja in kulture v Evropi

Odbor ima veliko pristojnosti in se ukvarja tudi z vprašanji v zvezi avdiovizualno politiko, kulturnimi in izobraževalnimi vidiki informacijske družbe, mladinsko politiko ter oblikovanjem politike športa in prostega časa ter politike obveščanja in medijev.

Skupina ELS želi poudariti glavni cilj EU, tj. združevanje ljudi. Z našo pobudo DiscoverEU, ki se je začela izvajati leta 2018, smo že veliko vložili v prihodnost Evrope, saj smo 15.000 mladim, starim 18 let, podarili brezplačne vozovnice za vlak za odkrivanje naše celine.

Prav tako podpiramo vse projekte Evropskega parlamenta, ki spodbujajo znanje in kulturo v Evropi, vključno s programom Erasmus+ za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport, pobudo Ustvarjalna Evropa, ki je namenjena podpori evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, ter programom Evropa za državljane.