committee

Kultura in izobraževanje

Izboljšanje evropskega znanja in kulture

Njegova pristojnost je precej široka, saj obravnava vprašanja, povezana z avdiovizualno politiko, kulturnimi in izobraževalnimi vidiki informacijske družbe, mladinsko politiko ter razvojem politike športa in prostega časa ter informacijske in medijske politike.

Skupina EPP želi okrepiti glavni cilj EU: združevanje ljudi. Naša pobuda DiscoverEU, ki se je začela izvajati leta 2018, je že pomenila precejšnjo naložbo v prihodnost Evrope, saj je 15 000 mladim, ki so dopolnili 18 let, podarila brezplačno vozovnico, da bi lahko našo celino odkrivali z vlakom.

Podpiramo tudi vse projekte Evropskega parlamenta, namenjene izboljšanju evropskega znanja in kulture, vključno s programom "Erasmus+"za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, pobudo "Ustvarjalna Evropa", ki podpira evropske kulturne in ustvarjalne sektorje, ter programom "Evropa za državljane".

Deček, ki stoji s sošolci, dvigne roko