committee

Javno zdravje

Javno zdravje postane evropska prednostna naloga.

Dosledno smo pozivali k oblikovanju evropske zdravstvene unije, ki bo državljanom EU prinesla resnične koristi. Ta pododbor nam pomaga približati se temu cilju.

Osredotočamo se na krepitev zdravstvenih politik EU, pomanjkanje zdravil in medicinskih pripomočkov, zdravljenje in preprečevanje bolezni, odpornost dobavne verige in čezmejno sodelovanje, da bi se EU bolje pripravila na prihodnje zdravstvene krize.

Ključnega pomena je tudi zagotoviti, da imajo evropski bolniki dostop do cenovno dostopnih zdravil in da se lahko prosto gibljejo po EU.

Nadzorujemo tudi delo Evropske agencije za zdravila ter Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni.

Pododbor obravnava nezakonodajne zadeve. Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane ostaja pristojen za obravnavo zakonodajnih predlogov in glasovanje.

Zdravnik s stetoskopom v roki in osredotočen na predmet

Ostali povezani dokumenti