committee

Javno zdravje

Naj javno zdravje postane evropska prednostna naloga

Dosledno smo pozivali in še naprej pozivamo k oblikovanju evropske zdravstvene unije, ki bo državljanom EU prinašala resnične koristi. S pomočjo tega pododbora se bližamo zastavljenemu cilju.

Da bi EU bolje pripravili na prihodnje zdravstvene krize, moramo krepiti zdravstvene politike Evropske unije, delati na odpravi pomanjkanja zdravil in medicinskih pripomočkov, bolj učinkovitemu zdravljenje in preprečevanje bolezni, odpornosti dobavne verige in čezmejnemu sodelovanju,.

Bistveno je tudi zagotoviti, da imajo evropski bolniki dostop do cenovno dostopnih zdravil in se lahko prosto gibljejo po EU.

Pododbor obravnava nezakonodajne zadeve, Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane pa je še naprej pristojen za obravnavo zakonodajnih predlogov in glasovanj.

Doctor holding out stethescope with focus on object

Ostali povezani dokumenti