Jednotný digitálny trh orientovaný na spotrebiteľa

Digitálne hospodárstvo je základným kameňom rastu a zamestnanosti v EÚ. Je základom modernizácie tradičného priemyslu. S odhadovaným prírastkom 500 miliárd EUR dodatočného rastu a výrazným nárastom tvorby pracovných miest v Európe vedieme úsilie o vytvorenie správneho prostredia pre rozvoj digitálnej ekonomiky, pre zabezpečenie širšieho výberu pre spotrebiteľov a podporu sociálnej inklúzie.

Spotrebitelia musia byť v centre jednotného digitálneho trhu. Vzhľadom na to, že výdavky spotrebiteľov predstavujú približne 56 % HDP EÚ, musíme využiť výhody fungujúceho a diverzifikovaného jednotného digitálneho trhu. Na tento účel sú potrebné právne predpisy s cieľom predchádzať diskriminácii založenej na geografickej polohe a na boj proti takým praktikám, ako je geografické blokovanie pri online nakupovaní a platbách. Spotrebitelia musia byť schopní sledovať svoj obľúbený televízny program aj vtedy, keď cestujú, a aj pri krátkodobej ceste do iného členského štátu musia mať prístup k svojmu domácemu predplatnému hudobnej, filmovej alebo športovej online vysielacej služby.

Podpora inklúzie a inovácie

Keďže digitálne služby sú najrýchlejšie rastúcim odvetvím hospodárstva, musíme rozvinúť infraštruktúru na podporu tohto rastu. Najmä v odľahlých oblastiach, kde sú investície do infraštruktúry menej komerčne atraktívne, je potrebné zabezpečiť, aby mal každý prístup na internet.

Musíme tiež zaistiť, aby digitálne hospodárstvo slúžilo sociálnej a generačnej inklúzii. Európania musia byť digitálne gramotní, aby bolo naše odvetvie IKT globálne konkurencieschopné. Domnievame sa, že Európa bude mať k dispozícii vysokokvalifikovaných pracovníkov a zamestnancov, ktorých toto odvetvie potrebuje, iba ak zabezpečí rozvoj digitálnych zručností v každej etape vzdelávania a odbornej prípravy.

Digitálna inovácia v Európe bude možná iba vtedy, ak vytvoríme primerané regulačné prostredie, ktoré aktívne podporuje inováciu a umožňuje rýchle uvedenie inovačných myšlienok na trh, ako aj usídlenie podnikov a predaj výrobkov a služieb so značkou kvality na celom svete. Mladým Európanom musíme umožniť začať podnikať a rozširovať svoje podniky.

Navyše, ak chceme držať krok s globálnym hospodárstvom a urobiť z EÚ atraktívne miesto na investovanie, zakladanie a činnosť podnikov, musíme aktívne posilňovať a stimulovať digitalizáciu iných priemyselných odvetví, ako je výroba (inteligentné továrne), energetika a doprava, maloobchod a MSP, verejné služby a vzdelávanie.