Een digitale interne markt gericht op de consument

De digitale economie is de hoeksteen van groei en ontwikkeling in de EU. Ze is van fundamenteel belang om de traditionele industrie te kunnen moderniseren. Met een geschatte €500 miljard aan extra groei en een aanzienlijke stimulans voor het scheppen van banen in Europa, nemen wij het voortouw om de juiste omgeving te creëren voor een bloeiende digitale economie, een bredere keuze voor consumenten en meer sociale samenhang.

Consumenten moeten centraal staan in de digitale interne markt. Consumentenuitgaven maken ongeveer 56% van het BBP van de EU-lidstaten uit, en daarom moeten we kunnen profiteren van een goed geoliede en gediversifieerde digitale interne markt. Hiertoe hebben we regelgeving nodig die discriminatie op basis van een geografische locatie en praktijken zoals geoblocking voor online aankopen en betalingen tegen te gaan. Consumenten moeten ook tijdens hun reizen naar hun favoriete uitzending kunnen kijken en toegang krijgen tot hetzelfde abonnement voor onlinemuziek, film of sport als zij tijdelijk naar een andere lidstaat reizen.

Bevordering van sociale integratie en innovatie

Aangezien digitale diensten de snelst groeiende sector van de economie zijn, moeten we de infrastructuur ontwikkelen om die groei te ondersteunen. Vooral in afgelegen gebieden, waar investering in infrastructuur commercieel minder aantrekkelijk maar absoluut noodzakelijk is om erop toe te zien dat iedereen toegang tot internet heeft.

Ook moeten we erop toezien dat de digitale economie de sociale integratie voor alle generaties ten goede komt. Om een globaal competitieve ICT-sector te verkrijgen, moeten de Europeanen digitaal geletterd zijn. Wij geloven dat enkel door in elk stadium van het onderwijs en de beroepsopleiding digitale vaardigheden te promoten, Europa in staat zal zijn de hooggekwalificeerde arbeiders en werknemers te leveren die de sector nodig heeft.

Digitale innovatie in Europa is enkel mogelijk als we het juiste regelgevende kader scheppen: een kader dat innovatie actief aanmoedigt en dat vernieuwende ideeën snel op de markt brengt, dat de positionering en verkoop van die producten en diensten als merk overal ter wereld vereenvoudigt. We moeten jonge Europeanen in de gelegenheid stellen nieuwe bedrijven te starten en uit te breiden.

Ten slotte, als we bij willen blijven in de wereldeconomie en van de EU een aantrekkelijke plaats willen maken om te investeren, zich te vestigen en een bedrijf te runnen, moet Europa ook actief de digitalisering van andere sectoren uitbreiden en stimuleren, zoals de maakindustrie (slimme fabrieken), energie en vervoer, retail en mkb, overheidsdiensten en onderwijs.

19.10.2018

Mensen in het hart van de digitale economie