Jednolity rynek cyfrowy skoncentrowany na konsumentach

Gospodarka cyfrowa jest podstawą wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w UE. Ma ona zasadnicze znaczenie dla modernizacji tradycyjnego przemysłu. Szacuje się, że dzięki dodatkowemu wzrostowi gospodarczemu o wartości 500 mld euro i znacznemu pobudzeniu tworzenia miejsc pracy w Europie, jesteśmy liderem w dążeniu do stworzenia odpowiednich warunków dla rozwoju gospodarki cyfrowej, zapewnienia konsumentom szerszego wyboru i promowania integracji społecznej.

Jednolity rynek cyfrowy musi być skoncentrowany na konsumentach. Jako że wydatki konsumpcyjne stanowią około 56% PKB UE, musimy skorzystać z możliwości wyboru, jakie oferuje funkcjonujący i zróżnicowany jednolity rynek cyfrowy. Oznacza to wprowadzenie przepisów mających na celu niedopuszczanie do dyskryminacji ze względu na położenie geograficzne oraz wymierzonych przeciwko praktykom takim jak blokowanie zakupów i płatności internetowych na podstawie położenia geograficznego konsumentów. Konsumenci muszą mieć możliwość oglądania ulubionego programu telewizyjnego, a także korzystania z wykupionych w swoim kraju abonamentowych usług dostępu online do muzyki, filmów lub transmisji sportowych również podczas podróży do innego państwa członkowskiego.

Promowanie włączenia społecznego i innowacji

Ponieważ usługi cyfrowe są najszybciej rozwijającym się sektorem gospodarki, musimy rozwijać infrastrukturę w celu wspierania tego wzrostu. Dotyczy to szczególnie obszarów oddalonych, gdzie inwestycje w infrastrukturę są mniej atrakcyjne pod względem komercyjnym, ale konieczne dla zapewnienia każdemu dostępu do internetu.

Musimy również dopilnować, by gospodarka cyfrowa służyła integracji społecznej i pokoleniowej. Europejczycy muszą posiadać umiejętność posługiwania się technologiami cyfrowymi, aby umożliwić naszemu sektorowi ICT konkurowanie w skali globalnej. Wierzymy, że tylko poprzez promowanie umiejętności cyfrowych na każdym etapie kształcenia i szkolenia zawodowego Europa będzie w stanie zapewnić temu sektorowi wysoko wykwalifikowanych pracowników.

Cyfrowe innowacje w Europie będą również możliwe tylko wtedy, gdy stworzymy odpowiednie otoczenie regulacyjne: takie, które czynnie wspiera innowacje oraz pozwala na szybkie wprowadzenie innowacyjnych pomysłów na rynek, a także ułatwia tworzenie i sprzedaż tych produktów i usług pod światowymi markami kojarzonymi z wysoką jakością. Musimy umożliwić młodym Europejczykom rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej.

Ponadto, jeżeli chcemy utrzymać się w światowej gospodarce i sprawić, by UE stała się atrakcyjnym miejscem do inwestowania, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, Europa musi aktywnie wzmacniać i promować digitalizację innych gałęzi przemysłu, takich jak produkcja (inteligentne fabryki), sektor energetyczny i transportowy, sektor detaliczny i MŚP, usługi publiczne i edukacja.

19.10.2018

Obywatele w centrum gospodarki cyfrowej