Tarbijakeskne digitaalne ühisturg

Digitaalmajandus on kasvu ja tööhõive nurgakivi Euroopa Liidus. See on oluline traditsioonilise tööstuse moderniseerimiseks. Arvestades hinnanguliselt 500 miljardit eurot täiendavat majanduskasvu ning märkimisväärset panust Euroopa töökohtade loomisesse, seisame selle eest, et luua sobiv keskkond digitaalmajanduse edenemiseks, tuua tarbijateni laiem valik ja edendada sotsiaalset kaasatust.

Tarbijad peavad olema digitaalse ühisturu keskmes. Arvestades, et tarbijakulutused moodustavad umbes 56% EL-i SKT-st, peame saama kasu toimiva ja mitmekesise digitaalse ühisturu valikutest. See tähendab regulatsioone vältimaks diskrimineerimist geograafilise asukoha põhjal ning taoliste tavade vastu nagu veebipõhiste ostude ja maksete asukohapõhine tõkestus. Tarbijad peavad saama vaadata oma lemmikuid telesarju isegi siis, kui nad reisivad, või pääsema ligi oma koduriigis sõlmitud muusika-, filmi- või spordiülekandeteenuse veebitellimusele, kui nad reisivad ajutiselt teisse liikmesriiki.

Kaasatuse ja uuenduslikkuse edendamine

Kuna digitaalteenused on majanduse kiireim kasvusektor, peame arendama taristut selle kasvu toetamiseks. Eriti ääremaadel, kus taristusse investeerimine on majanduslikult vähem ahvatlev, kuid vajalik tagamaks, et kõigil oleks ligipääs internetti.

Ühtlasi peame tagama, et digitaalmajandus soodustaks sotsiaalset ja põlvkondlikku kaasatust. Eurooplastel peab olema digitaalne kirjaoskus selleks, et meie IKT sektor oleks ülemaailmselt konkurentsivõimeline. Usume, et digitaalsete oskuste edendamine hariduse ja kutseõppe igal tasemel on ainus viis, kuidas Euroopa suudab pakkuda kõrgelt kvalifitseeritud töötajaid, mida see sektor vajab.

Digitaalne uuenduslikkus on Euroopas ainult siis võimalik, kui loome piisava õiguskeskkonna: sellise, mis aktiivselt ergutab uuenduslikkust, võimaldab uuenduslikke ideid kiiresti turule tuua ning ühtlasi lihtsustab nende toodete ja teenuste loomist ja müüki kvaliteetbrändina üle maailma. Me peame võimaldama noortel eurooplastel rajada idu- ning kasvufirmasid.

Kui soovime püsida ülemaailmse majanduse konkurentsis ja muuta EL-i ahvatlevaks kohaks, kus investeerida, rajada ning juhtida firmat, peab Euroopa aktiivselt tugevdama ja motiveerima teiste tööstuste digitaliseerimist, nagu näiteks tootmine (nutikad tehased), energia- ja transpordisektor, jaekaubandus ja VKE-d, avalikud teenused ja haridus.