Ψηφιακή ενιαία αγορά με γνώμονα τον καταναλωτή

Η ψηφιακή οικονομία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης και της απασχόλησης στην ΕΕ. Είναι θεμελιώδους σημασίας για τον εκσυγχρονισμό της παραδοσιακής βιομηχανίας. Με εκτιμώμενο κέρδος γύρω στα  500 δις ευρώ σε πρόσθετη ανάπτυξη και αισθητή ώθηση στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη, καταβάλλουμε προσπάθειες για τη δημιουργία του κατάλληλου περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας, την παροχή ευρύτερων επιλογών στους καταναλωτές και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης.

Οι καταναλωτές πρέπει να βρίσκονται στο επίκεντρο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Δεδομένου ότι οι καταναλωτικές δαπάνες αντιπροσωπεύουν περίπου το 56% του ΑΕΠ της ΕΕ, πρέπει να επωφεληθούμε από τις επιλογές μιας λειτουργικής και διαφοροποιημένης ψηφιακής ενιαίας αγοράς. Αυτό σημαίνει ρυθμίσεις για την αποφυγή διακρίσεων λόγω γεωγραφικής θέσης, έναντι πρακτικών όπως ο γεωγραφικός αποκλεισμός για ηλεκτρονικές αγορές και πληρωμές. Οι καταναλωτές πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν την αγαπημένη τους τηλεοπτική εκπομπή ακόμη και όταν ταξιδεύουν ή να έχουν πρόσβαση στην εγχώρια συνδρομή τους για υπηρεσίες μουσικής, κινηματογραφικής ή αθλητικής μετάδοσης στο διαδίκτυο όταν ταξιδεύουν προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος.

Προώθηση της ένταξης και της καινοτομίας

Καθώς οι ψηφιακές υπηρεσίες είναι ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος κλάδος της οικονομίας, πρέπει να αναπτύξουμε τις σχετικές υποδομές για να υποστηρίξουμε αυτήν την ανάπτυξη. Ειδικά στις απομακρυσμένες περιοχές, όπου οι επενδύσεις σε υποδομές είναι λιγότερο εμπορικά ελκυστικές, ωστόσο απαραίτητες για να εξασφαλιστεί ότι όλοι έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο.

Πρέπει επίσης να διασφαλίσουμε ότι η ψηφιακή οικονομία εξυπηρετεί την κοινωνική ένταξη και την ένταξη των γενεών. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να απολαμβάνουν ψηφιακή μόρφωση, ώστε ο τομέας των ΤΠΕ να είναι ανταγωνιστικός σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιστεύουμε ότι μόνο με την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης και της επαγγελματικής κατάρτισης θα μπορέσει η Ευρώπη να προσφέρει στον κλάδο εργαζόμενους και υπαλλήλους με υψηλή ειδίκευση τους οποίους χρειάζεται.

Η ψηφιακή καινοτομία στην Ευρώπη θα καταστεί δυνατή μόνο αν δημιουργήσουμε το κατάλληλο ρυθμιστικό περιβάλλον: αυτό που ενθαρρύνει ενεργά την καινοτομία και επιτρέπει την ταχεία εισαγωγή καινοτόμων ιδεών στην αγορά καθώς και τη διευκόλυνση της καθιέρωσης και των πωλήσεων αυτών των προϊόντων και υπηρεσιών κάτω από ένα σήμα ποιότητας παγκοσμίως. Πρέπει να δώσουμε στους νέους Ευρωπαίους τη δυνατότητα για ξεκίνημα και επέκταση επιχειρήσεων.

Επιπλέον, αν θέλουμε να διατηρήσουμε την παγκόσμια οικονομία και να καταστήσουμε την ΕΕ ελκυστική για επενδύσεις, ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων, η Ευρώπη πρέπει να ενισχύσει και να ενθαρρύνει ενεργά την ψηφιοποίηση άλλων βιομηχανιών, όπως οι κατασκευές (έξυπνα εργοστάσια), των τομέων της ενέργειας και των μεταφορών, του λιανικού εμπορίου και των ΜΜΕ, των δημόσιων υπηρεσιών και της εκπαίδευσης.

19.10.2018

Οι άνθρωποι στην καρδιά της ψηφιακής οικονομίας