Kuluttajakeskeiset digitaaliset sisämarkkinat

Digitaalitalous on kasvun ja työllisyyden kulmakivi EU:ssa. Se on olennaisen tärkeää perinteisen teollisuuden nykyaikaistamisessa. Sen arvioidaan tuovan 500 miljardia euroa voittoa lisäkasvuna ja huomattavana uusien työpaikkojen luomisena. Siksi johdamme toimia, joilla luodaan sopiva ympäristö, jossa digitaalitalous voi kukoistaa, kuluttajille voidaan tarjota laajempi valinnanvapaus ja sosiaalista osallisuutta edistää.

Kuluttajien on oltava digitaalisten sisämarkkinoiden ytimessä. Kuluttajien kulutuksen osuus EU:n bkt:stä on noin 56 prosenttia. Siksi meidän kannattaa tehdä valintoja, joilla digitaalisista sisämarkkinoista saadaan toimivat ja monipuoliset. Se tarkoittaa asetuksia, joilla vältetään maantieteelliseen sijaintiin perustuva syrjintä ja torjutaan maakohtaisten estojen kaltaisia käytäntöjä verkko-ostoksissa ja -maksuissa. Kuluttajien on pystyttävä katsomaan suosikkitelevisiosarjaansa missä tahansa matkustellessaan ja heidän on voitava käyttää kotimaista musiikin, elokuvien tai urheilulähetysten verkkopalveluaan, kun he matkustavat toiseen jäsenvaltioon väliaikaisesti.

Osallisuuden ja innovaation edistäminen

Digitaalipalvelut ovat talouden nopeimmin kasvava ala, ja meidän on kehitettävä infrastruktuuria tuon kasvun tueksi. Erityisesti tämä koskee syrjäisiä alueita, joilla infrastruktuuri-investoinnit ovat kaupallisesti vähemmän houkuttelevia mutta välttämättömiä, jotta kaikille voidaan varmistaa pääsy verkkoon.

Meidän on myös varmistettava, että digitaalitalous edistää sosiaalista ja ylisukupolvista osallisuutta. Euroopan tieto- ja viestintätekniikan alan maailmanlaajuinen kilpailukyky edellyttää, että eurooppalaisilla on digitaalinen lukutaito. Meidän mielestämme EU pystyy tarjoamaan alan tarvitsemia erittäin ammattitaitoisia työntekijöitä vain edistämällä digitaalisia taitoja kaikissa opetuksen ja ammatillisen koulutuksen vaiheissa.

Lisäksi Euroopassa saadaan digitaalisia innovaatioita aikaan vain, jos pystytään luomaan asianmukainen sääntely-ympäristö. Siinä kannustetaan aktiivisesti innovointia ja mahdollistetaan innovatiivisten ideoiden nopea pääsy markkinoille. Lisäksi siinä helpotetaan näiden tuotteiden ja palvelujen luomista ja myyntiä maailmanlaajuisena laatumerkkinä Nuorten eurooppalaisten on voitava perustaa yrityksiä ja laajentaa niitä.

Jos EU:n halutaan pysyvän maailmantalouden tahdissa ja olevan houkutteleva paikka sijoittamiseen, yritysten perustamiseen ja yrittämiseen, EU:n on myös vahvistettava ja kannustettava aktiivisesti digitalisointia muilla aloilla, kuten valmistuksessa (älykkäät tehtaat), energia- ja liikennealoilla, vähittäiskaupassa ja pk-yrityksissä, julkisissa palveluissa ja koulutuksessa.