Et digitalt indre marked med forbrugeren i centrum

Den digitale økonomi er hjørnestenen for vækst og beskæftigelse i EU. Den er afgørende for moderniseringen af den traditionelle industri. Den digitale økonomi anslås at tilføre yderligere vækst på 500 milliarder euro og at give jobskabelsen i Europa et markant løft. På den baggrund fører vi an i bestræbelserne på at skabe de bedst mulige vilkår, så den digitale økonomi fortsat klarer sig godt, giver forbrugerne flere valgmuligheder og fremmer social inklusion.

Forbrugerne skal være i centrum i det digitale indre marked. Da privatforbruget udgør omkring 56 % af EU's BNP, er det nødvendigt at drage nytte af de muligheder, et velfungerende og diversificeret digitalt indre marked giver. Det indebærer regulering for at forebygge forskelsbehandling på grundlag af geografisk placering og praksisser som geoblokering for e-handel og onlinebetalinger. Forbrugerne skal kunne se de tv-programmer, de ønsker, også når de rejser, ligesom de skal kunne tilgå de internetbaserede musik-, film- og sportstjenester, de abonnerer på derhjemme, når de midlertidigt rejser til en anden medlemsstat.

Styrkelse af inklusion og innovation

Da digitale tjenester er den hurtigst voksende sektor i økonomien, er det nødvendigt, at vi udvikler den infrastruktur, der skal til for at understøtte væksten. Navnlig i afsides beliggende områder, hvor investering i infrastruktur er mindre attraktivt i et kommercielt perspektiv, men er nødvendig for at sikre, at alle har adgang til internettet.

Vi skal også sikre, at den digitale økonomi fremmer inklusion – socialt og på tværs af generationer. Europæerne skal have digitale færdigheder, der sikrer, at IKT-sektoren er konkurrencedygtig på de globale markeder. Vi mener, at det er nødvendigt at fremme digitale færdigheder i alle faser af grund- og erhvervsuddannelse, for at Europa kan levere de højt kvalificerede medarbejdere, sektoren har brug for.

Digital innovation i Europa er desuden kun mulig, hvis vi sikrer passende lovgivningsmæssige rammer: Rammer, som aktivt fremmer innovation og muliggør, at innovative idéer hurtigt bringes på markedet, og som gør det nemmere at få anerkendt og sælge de pågældende produkter og tjenester som et kvalitetsmærke over hele verden. Vi skal fremme unge europæeres muligheder for at etablere virksomhed og skalere op.

Hvis vi vil klare os i den globale økonomi og gøre EU til et attraktivt sted at investere og at etablere og drive virksomhed, er det nødvendigt, at Europa aktivt styrker og intensiverer digitaliseringen af andre sektorer, såsom fremstillingssektoren (intelligente fabrikker), energi- og transportsektoren, detailbranchen, små og mellemstore virksomheder, offentlige tjenester og uddannelsesområdet.

19.10.2018

Mennesker i centrum af den digitale økonomi