Enotni digitalni trg, usmerjen v uporabnika

Digitalno gospodarstvo je temelj rasti in zaposlovanja v EU. Je bistveno za posodobitev tradicionalne industrije. Glede na ustvarjene dobičke v okviru dodatne rasti, ki naj bi po ocenah znašali 500 milijard EUR, ter velike spodbude za ustvarjanje delovnih mest v Evropi smo na čelu prizadevanj za zagotovitev ustreznega okolja za uspešno digitalno gospodarstvo, zagotavljanje širše izbire potrošnikom in spodbujanje socialnega vključevanja.

V središču digitalnega enotnega trga morajo biti potrošniki. Glede na to da poraba potrošnikov znaša približno 56 % BDP EU, moramo izkoristiti možnosti delujočega in raznolikega digitalnega enotnega trga. To vključuje ureditve za preprečitev diskriminacije na podlagi geografske lokacije pred praksami, kot je geografsko blokiranje za spletne nakupe in plačila. Potrošnikom je treba omogočiti, da lahko gledajo svojo najljubšo TV oddajo tudi na potovanju ali da imajo na potovanju v drugih državah članicah začasen dostop do spletne glasbe, filmov ali športnih prenosov iz svojega naročniškega razmerja doma.

Spodbujanje vključevanja in inovacij

Ker so digitalne storitve najhitreje rastoči sektor gospodarstva, moramo razviti infrastrukturo za podporo tej rasti. Zlasti na oddaljenih območjih, kjer so naložbe v infrastrukturo poslovno manj zanimive, vendar nujne, da se vsakomur zagotovi dostop do interneta.

Zagotoviti moramo tudi, da se digitalno gospodarstvo uporablja za socialno in generacijsko vključevanje. Evropejci morajo biti digitalno pismeni za zagotovitev svetovne konkurenčnosti našega sektorja IKT. Prepričani smo, da bo Evropa lahko samo s spodbujanjem digitalnih spretnosti na vsaki stopnji izobraževanja in poklicnega usposabljanja zagotavljala visokokvalificirane delavce in zaposlene, ki jih potrebuje sektor.

Tudi digitalne inovacije bodo v Evropi mogoče le, če bomo oblikovali ustrezno regulativno okolje: okolje, ki dejavno spodbuja inovacije in omogoča hiter prenos inovativnih zamisli na trg ter olajšuje uveljavitev in prodajo teh izdelkov in storitev kot znamke kakovosti po vsem svetu. Mladim Evropejcem moramo omogočiti zagon in razširitev podjetij.

Če želimo ostati konkurenčni v svetovnem gospodarstvu in ustvariti Evropo, ki bo privlačna za naložbe, ustanavljanje podjetij in poslovanje, mora Evropa dejavno krepiti in spodbujati digitalizacijo drugih industrijskih sektorjev, kot so predelovalni (pametne tovarne), energetski, prometni in maloprodajni sektor ter MSP, javne storitve in izobraževanje.