Į vartotojus orientuota bendroji skaitmeninė rinka

Skaitmeninė ekonomika yra ES augimo ir užimtumo kertinis akmuo. Be to, ji yra tradicinės pramonės modernizavimo pagrindas. Siekdami papildomo 500 mlrd. eurų augimo ir daugybės darbo vietų Europoje sukūrimo, mes taip pat dedame pastangas, kad sukurtume tinkamą aplinką skaitmeninės ekonomikos plėtrai, pasiūlytume didesnį pasirinkimą vartotojams ir skatintume socialinę įtrauktį.

Vartotojai turi būti bendrosios skaitmeninės rinkos centre. Atsižvelgdami į tai, kad vartojimo išlaidos sudaro maždaug 56 % ES BVP, turime pasinaudoti veikiančios ir įvairios bendrosios skaitmeninės rinkos teikiamomis galimybėmis. Tai reiškia, kad turi būti parengti teisės aktai, padedantys išvengti diskriminacijos pagal geografinę vietą, ir nebūtų neleidžiama taikyti tokios praktikos kaip geografinis blokavimas perkant ir atsiskaitant internetu. Vartotojai turi turėti galimybę žiūrėti savo mėgstamas TV programas net keliaudami arba naudotis savo paskyra, kad galėtų internetu klausytis muzikos, žiūrėti filmus ar sporto transliacijas laikinai išvykę į kitą valstybę narę.

Įtraukties ir naujovių skatinimas

Kadangi skaitmeninės paslaugos yra sparčiausiai augantis ekonomikos sektorius, turime sukurti infrastruktūrą, kuri palaikytų šį augimą. Ypač tai svarbu atokesnėse vietovėse, kuriose investicijos į infrastruktūrą ne tokios komerciškai patrauklios, bet būtinos, jei norime užtikrinti, kad kiekvienas galėtų naudotis internetu.

Mes taip pat turime užtikrinti, kad skaitmeninė ekonomika padėtų skatinti socialinę ir kartų integraciją. Europiečiai privalo mokėti naudotis skaitmeninėmis technologijomis, kad mūsų IRT sektorius išliktų konkurencingas pasaulyje. Manome, kad tik gerindama skaitmeninį raštingumą kiekviename ugdymo ir profesinio mokymo etape, Europa galės parengti tiek aukštos kvalifikacijos darbuotojų ir darbininkų, kiek jų reikia viename ar kitame ūkio sektoriuje.

Skaitmeninės naujovės Europoje bus įmanomos tik tuomet, jei sukursime tinkamą reglamentavimo aplinką, kuri aktyviai skatins inovacijas bei leis lengvai pristatyti naujoviškas idėjas rinkai, palengvins tokių produktų ir paslaugų kūrimą ir pardavimą bei garsins jų kokybę visame pasaulyje. Turime sudaryti sąlygas jauniems europiečiams pradėti ir vystyti verslą.

Be to, jei mes norime neatsilikti nuo pasaulio ekonomikos ir užtikrinti, kad ES būtų patraukli investicijoms, verslo kūrimui ir vykdymui, Europa turi aktyviai stiprinti ir skatinti kitų ūkio šakų skaitmeninimą, pavyzdžiui, išmaniosios gamybos, energetikos ir transporto sričių, mažmeninės prekybos sektoriaus bei mažų ir vidutinių įmonių, viešųjų paslaugų ir švietimo.