Európska únia čelí mnohým výzvam: nezamestnanosti, migrácii a silnej globálnej súťaži znásobenými stratou dôvery Európanov v schopnosti politikov ponúkať skutočné riešenia. Poslanecký klub EĽS chce pre EÚ úspešný reformný program budúcnosti Európy, ktorá zaistí, že sa Európa bude vedieť vysporiadať s budúcimi výzvami. Hospodársky rast a rast počtu pracovných miest musí byť sprevádzané snahami o znovunájdenie dôvery občanov. Európa je kontinentom hodnôt a dôstojnosti. Musíme brániť náš sociálny model vo svetle globálnej konkurencie a demokratických výziev.

Hospodárstvo, pracovné podmienky a životné prostredie

Aj naďalej obhajujeme sociálne trhové hospodárstvo ako najlepší spôsob vytvárania pracovných miest a inovácií pri zachovaní našich vysokých sociálnych a environmentálnych štandardov. Musíme dokončiť jednotný digitálny trh, vyvinúť nové spôsoby zníženia emisií a zabezpečiť dostupnú energiu.

TU SA DOZVIETE VIAC

Ako to uskutocnime

Právne záležitosti a vnútro

Musíme zlepšiť našu bezpečnosť lepším kontrolovaním našich hraníc, poskytovaním azylu tým, ktorí to potrebujú, a lepším vybavením na boj proti počítačovej kriminalite. Naše právo na voľný pohyb musí byť chránené a musíme pokračovať v zavádzaní opatrení na predchádzanie terorizmu.

TU SA DOZVIETE VIAC

Ako to uskutocnime

Rozpočet, poľnohospodárstvo a regionálne fondy

Rozpočet EÚ by sa nemal spoliehať len na príspevky jednotlivých štátov - Európa musí byť schopná financovať svoje priority z dlhodobého hľadiska a s dodatočnými zdrojmi. Naša poľnohospodárska politika potrebuje primerané financovanie a nové metódy, aby bola efektívna a udržateľná.

TU SA DOZVIETE VIAC

Ako to uskutocnime

Zahraničné veci

Musíme posilniť našu schopnosť hovoriť jedným hlasom na globálnej úrovni, aby sme dosiahli naše ciele: mier a bezpečnosť, otvorený a mnohostranný obchod a zmierňovanie chudoby. Musíme naďalej podporovať ľudské práva a demokraciu v našich vzťahoch s tretími krajinami.

TU SA DOZVIETE VIAC

Ako to uskutocnime

Pozičný dokumenty

POZIČNÝ DOKUMENT 15.03.2021

Pozičný dokument Skupiny PPE o právach dieťaťa

I. Úvod „Únia (...) potvrdzuje a podporuje svoje hodnoty a záujmy a prispieva k ochrane svojich obča...

POZIČNÝ DOKUMENT 01.07.2020

Pozičný dokument poslaneckého klubu PPE - Európska únia pre zdravie

Keď ľudia želajú niekomu všetko najlepšie k narodeninám alebo k ...

POZIČNÝ DOKUMENT 22.06.2020

Pozičný dokument skupiny EPP O procese začleňovania Rómov v EÚ

Úvod Rómovia žijú v Európe už takmer t...

POZIČNÝ DOKUMENT 19.02.2019

Pozičný dokument skupiny PPE o medzinárodnom obchode

Európska únia stojí na čele voľného a spravodlivého s...

POZIČNÝ DOKUMENT 16.10.2018

Bezpečnosť ľudí je pre nás prvoradá

Európania sa musia cítiť bezpečne Náš svet je plný zmien. Dlhoroční sp...

smerom na hor