Európska únia čelí mnohým výzvam: nezamestnanosti, migrácii a silnej globálnej súťaži znásobenými stratou dôvery Európanov v schopnosti politikov ponúkať skutočné riešenia. Poslanecký klub EĽS chce pre EÚ úspešný reformný program budúcnosti Európy, ktorá zaistí, že sa Európa bude vedieť vysporiadať s budúcimi výzvami. Hospodársky rast a rast počtu pracovných miest musí byť sprevádzané snahami o znovunájdenie dôvery občanov. Európa je kontinentom hodnôt a dôstojnosti. Musíme brániť náš sociálny model vo svetle globálnej konkurencie a demokratických výziev.

Hospodárstvo, pracovné podmienky a životné prostredie

Aj naďalej obhajujeme sociálne trhové hospodárstvo ako najlepší spôsob vytvárania pracovných miest a inovácií pri zachovaní našich vysokých sociálnych a environmentálnych štandardov. Musíme dokončiť jednotný digitálny trh, vyvinúť nové spôsoby zníženia emisií a zabezpečiť dostupnú energiu.

TU SA DOZVIETE VIAC

Ako to uskutocnime

Právne záležitosti a vnútro

Musíme zlepšiť našu bezpečnosť lepším kontrolovaním našich hraníc, poskytovaním azylu tým, ktorí to potrebujú, a lepším vybavením na boj proti počítačovej kriminalite. Naše právo na voľný pohyb musí byť chránené a musíme pokračovať v zavádzaní opatrení na predchádzanie terorizmu.

TU SA DOZVIETE VIAC

Ako to uskutocnime

Rozpočet, poľnohospodárstvo a regionálne fondy

Rozpočet EÚ by sa nemal spoliehať len na príspevky jednotlivých štátov - Európa musí byť schopná financovať svoje priority z dlhodobého hľadiska a s dodatočnými zdrojmi. Naša poľnohospodárska politika potrebuje primerané financovanie a nové metódy, aby bola efektívna a udržateľná.

TU SA DOZVIETE VIAC

Ako to uskutocnime

Zahraničné veci

Musíme posilniť našu schopnosť hovoriť jedným hlasom na globálnej úrovni, aby sme dosiahli naše ciele: mier a bezpečnosť, otvorený a mnohostranný obchod a zmierňovanie chudoby. Musíme naďalej podporovať ľudské práva a demokraciu v našich vzťahoch s tretími krajinami.

TU SA DOZVIETE VIAC

Ako to uskutocnime

Pozičný dokumenty

POZIČNÝ DOKUMENT 22.06.2020

Pozičný dokument skupiny EPP O procese začleňovania Rómov v EÚ

Úvod Rómovia žijú v Európe už takmer t...

POZIČNÝ DOKUMENT 19.02.2019

Pozičný dokument skupiny PPE o medzinárodnom obchode

Európska únia stojí na čele voľného a spravodlivého s...

POZIČNÝ DOKUMENT 16.10.2018

Bezpečnosť ľudí je pre nás prvoradá

Európania sa musia cítiť bezpečne Náš svet je plný zmien. Dlhoroční sp...

POZIČNÝ DOKUMENT 18.04.2018

Inovujme Európu! Do centra inovácií staviame ľudí

Európa sa musí prebudiť Kým v 80. a 90. rokoch 20. storočia sa svet m...

smerom na hor