Naša pozícia na

Európska únia čelí mnohým výzvam: nezamestnanosti, migrácii a silnej globálnej súťaži znásobenými stratou dôvery Európanov v schopnosti politikov ponúkať skutočné riešenia. Poslanecký klub EĽS chce pre EÚ úspešný reformný program budúcnosti Európy, ktorá zaistí, že sa Európa bude vedieť vysporiadať s budúcimi výzvami. Hospodársky rast a rast počtu pracovných miest musí byť sprevádzané snahami o znovunájdenie dôvery občanov. Európa je kontinentom hodnôt a dôstojnosti. Musíme brániť náš sociálny model vo svetle globálnej konkurencie a demokratických výziev.

Hospodárstvo, pracovné podmienky a životné prostredie

Aj naďalej obhajujeme sociálne trhové hospodárstvo ako najlepší spôsob vytvárania pracovných miest a inovácií pri zachovaní našich vysokých sociálnych a environmentálnych štandardov. Musíme dokončiť jednotný digitálny trh, vyvinúť nové spôsoby zníženia emisií a zabezpečiť dostupnú energiu.

Právne záležitosti a vnútro

Musíme zlepšiť našu bezpečnosť lepším kontrolovaním našich hraníc, poskytovaním azylu tým, ktorí to potrebujú, a lepším vybavením na boj proti počítačovej kriminalite. Naše právo na voľný pohyb musí byť chránené a musíme pokračovať v zavádzaní opatrení na predchádzanie terorizmu.

Rozpočet, poľnohospodárstvo a regionálne fondy

Rozpočet EÚ by sa nemal spoliehať len na príspevky jednotlivých štátov - Európa musí byť schopná financovať svoje priority z dlhodobého hľadiska a s dodatočnými zdrojmi. Naša poľnohospodárska politika potrebuje primerané financovanie a nové metódy, aby bola efektívna a udržateľná.

Zahraničné veci

Musíme posilniť našu schopnosť hovoriť jedným hlasom na globálnej úrovni, aby sme dosiahli naše ciele: mier a bezpečnosť, otvorený a mnohostranný obchod a zmierňovanie chudoby. Musíme naďalej podporovať ľudské práva a demokraciu v našich vzťahoch s tretími krajinami.

Pozičný dokumenty

No result