Our positions

Den Europæiske Union står overfor store udfordringer: arbejdsløshed, migration og hård global konkurrence, der er forvoldt af Europas tab af tillid til politikernes evne til at levere løsninger. EPP-Gruppen ønsker at udstyre EU med en succesfuld reformdagsorden for Europas fremtid, der sikrer, at EU kan imødegå de kommende udfordringer. Øget vækst og beskæftigelse skal støttes af bestræbelser på at genvinde borgernes tillid. Europa er et kontinent af værdier og menneskelig værdighed. Vi skal forsvare vores sociale model i lyset af den globale konkurrence samtidig med at den demografiske udfordring mødes.

Udenrigsudvalget

Vi skal styrke vores evne til at tale med én stemme på globalt plan for at nå vores mål: fred og sikkerhed, åben og multilateral handel og afhjælpning af fattigdom. Vi skal fortsætte med at fremme menneskerettigheder og demokrati i vores forbindelser med tredjelande.

Budget, landbrug og regionaludvikling

EU-budgettet bør ikke udelukkende stole på nationale bidrag - Europa skal kunne finansiere sine prioriteter på langt sigt og med yderligere ressourcer. Vores landbrugspolitik har brug for tilstrækkelig finansiering og nye metoder til at være effektive og bæredygtige.

Retlige- og indre anliggender

Vi skal forbedre vores sikkerhed ved bedre at kontrollere vores grænser, samtidig med at der asyl ydes til dem, der har brug for det, og vi skal blive bedre udstyret til at tackle cyberkriminalitet. Vores ret til fri bevægelighed skal beskyttes, og vi må fortsætte med at iværksætte foranstaltninger til forebyggelse af terrorisme.

Økonomi, job og miljø

Vi forpligter og til en social markedsøkonomi som den bedste måde at skabe job og innovation på, samtidig med at vi sikrer vores høje sociale og miljømæssige standarder. Vi skal færdiggøre det digitale indre marked, udvikle nye måder at reducere emissioner og sikre overkommelig energi.

Positionspapirer

Publikation picture
publications
Læs mere
Publikation picture
publications
Læs mere
Publikation picture
publications
Læs mere
Publikation picture
publications
Læs mere
Publikation picture
publications
Læs mere