Our positions

Den Europæiske Union står overfor store udfordringer: arbejdsløshed, migration og hård global konkurrence, der er forvoldt af Europas tab af tillid til politikernes evne til at levere løsninger. EPP-Gruppen ønsker at udstyre EU med en succesfuld reformdagsorden for Europas fremtid, der sikrer, at EU kan imødegå de kommende udfordringer. Øget vækst og beskæftigelse skal støttes af bestræbelser på at genvinde borgernes tillid. Europa er et kontinent af værdier og menneskelig værdighed. Vi skal forsvare vores sociale model i lyset af den globale konkurrence samtidig med at den demografiske udfordring mødes.

Positionspapirer