Our positions

De Europese Unie staat voor grote uitdagingen: werkloosheid, migratie en hevige competitie op wereldniveau die verergerd wordt door Europa’s ‘verlies aan politiek vertrouwen’ om oplossingen te bieden. De EVP-Fractie wil de EU uitbouwen met een succesvolle hervormingsagenda voor Europa’s toekomst die ervoor zorgt dat de EU voldoet aan de uitdagingen die voor haar liggen. Een toename aan groei en jobs moeten ondersteund worden door inspanningen die het vertrouwen van de burger zullen terugwinnen. Europa is een continent van waarden en menselijke waardigheid. We moeten ons sociaal model verdedigen met het oog op globale competitie en tegelijkertijd voldoen aan demografische uitdagingen.

Standpuntennota