Our positions

Eiropas Savienība saskaras ar lieliem izaicinājumiem: bezdarbs, migrācija un smaga globāla konkurence, ko pastiprina Eiropas zaudētā uzticība politiskajām spējām sniegt risinājumus. ETP grupa vēlas nodrošināt Eiropas Savienībai veiksmīgu reformu programmu Eiropas nākotnei, kas nodrošinās ES spēju risināt nākotnē paredzamās problēmas. Izaugsmes un darbavietu pieaugums ir jāatbalsta, cenšoties atgūt savu pilsoņu uzticību. Eiropa ir vērtību un cilvēka cieņas kontinents. Mums ir jāaizstāv sociālais modelis, ņemot vērā globālo konkurenci, vienlaikus ņemot vērā demogrāfiskās problēmas.

Pozīciju dokumenti