Our positions

Euroopan unioni kohtaa suuria haasteita: työttömyys, muuttoliike ja kova globaali kilpailu, ja lisäksi eurooppalaisten epäusko politiikan kykyyn tarjota ratkaisuja. EPP-ryhmä haluaa luoda EU:lle menestyksekkään Euroopan tulevaisuuden uudistusohjelman, joka takaa, että EU voi vastata tuleviin haasteisiin. Kasvun ja työllisyyden lisäämistä on tuettava pyrkimyksillä palauttaa kansalaistensa luottamus. Eurooppa on arvojen ja ihmisarvon maanosa. Meidän on puolustettava sosiaalista malliamme maailmanlaajuisen kilpailun edessä, samalla kun vastaamme väestörakenteen tuomaan haasteeseen.

Ulkoasiat

Meidän on vahvistettava kykyämme puhua yhdellä äänellä maailmanlaajuisella tasolla, jotta voimme saavuttaa tavoitteemme: rauha ja turvallisuus, avoin ja monenvälinen kauppa sekä köyhyyden lievittäminen. Meidän on edelleen edistettävä ihmisoikeuksia ja demokratiaa suhteissamme kolmansiin maihin.

Budjetti, maatalous & aluetuet

EU:n talousarvion ei pitäisi perustua pelkästään kansallisiin maksuihin. Euroopan on pystyttävä rahoittamaan ensisijaiset tavoitteensa pitkällä aikavälillä ja lisäresurssien avulla. Maatalouspolitiikkamme tarvitsee riittävää rahoitusta ja uusia menetelmiä, jotta se olisi tehokasta ja kestävää.

Oikeus- & sisäasiat

Meidän on parannettava turvallisuuttamme valvomalla rajojamme paremmin, samalla kun tarjoamme turvapaikan sitä tarvitseville ja varustaudumme paremmin kyberrikollisuuden torjumiseen. Oikeuttamme vapaaseen liikkuvuuteen on suojeltava, ja meidän on jatkettava terrorismia ehkäisevien toimien toimeenpanoa.

Talous, työpaikat & ympäristö

Me jatkamme sosiaalisen markkinatalouden edistämistä parhaana tapana luoda työpaikkoja ja innovaatioita, samalla kun säilytämme korkeat sosiaaliset ja ympäristöstandardimme. Meidän on saatettava päätökseen digitaaliset sisämarkkinat, kehitettävä uusia tapoja vähentää päästöjä sekä varmistaa kohtuuhintainen energia.

Ohjelmapaperit

Julkaisu picture
publications
Lue lisää
Julkaisu picture
publications
Lue lisää
Julkaisu picture
publications
Lue lisää
Julkaisu picture
publications
Lue lisää