Our positions

Evropská unie čelí řadě výzev: nezaměstnanosti, migraci a silné globální soutěži znásobenými ztrátou důvěry Evropanů ve schopnosti politiků nabízet skutečná řešení. Poslanecký klub ELS chce pro EU úspěšnou reformní agendu budoucnosti Evropy, která zajistí, že se Evropa bude umět vypořádat s budoucími výzvami. Hospodářský růst a růst počtu pracovních míst musí být doprovázeny snahami o znovunalezení důvery občanů. Evropa je kontinentem hodnot a důstojnosti. Musíme bránit náš sociální model ve světle globální konkurence a demokratických výzev.

Poziční dokumenty