Our positions

Европейският съюз е изправен пред големи предизвикателства: безработица, миграция и тежка глобална конкуренция, съпроводени от загубата на доверие в способността на политиката да намирана решения. Групата на ЕНП иска да предостави на ЕС успешна програма за реформи за бъдещето на Европа, която да гарантира, че ЕС ще може да посрещне бъдещите предизвикателства. Увеличаването на растежа и заетостта трябва да бъде подкрепено от усилията за възстановяване на доверието на гражданите. Европа е континент на ценности и човешко достойнство. Трябва да защитим нашия социален модел в условията на глобална конкуренция, като в същото време се справим с демографското предизвикателство.

Писмени становища