Our positions

EL seisab silmitsi suurte väljakutsetega: tööpuudus, ränne ja karm üleilmne võistlus, mis on tingitud kodanike usu kaotamisest poliitilisse suutlikkuse lahenduste pakkumisel. ERP fraktsioon soovib anda Euroopa Liidule eduka reformikava Euroopa tuleviku jaoks, mis tagab, et EL suudab tulevaste väljakutsetega toime tulla. Majanduskasvu ja tööhõive suurendamist peavad toetama jõupingutused oma kodanike usalduse taastamiseks. Euroopa on väärtuste ja inimväärikuse kontinent. Peame kaitsma oma sotsiaalset mudelit ülemaailmse konkurentsi ja demograafiliste väljakutsete eest.

Välisasjad

Peame veelgi tugevamalt rääkima ühel häälel, et saavutada oma eesmärgid:  rahu ja julgeolek, avatud ja mitmepoolne kaubandus ning vaesuse leevendamine. Peame jätkama inimõiguste ja demokraatia edendamist suhetes kolmandate riikidega.

Eelarve, põllumajandus ja piirkondlik rahastamine

ELi eelarve ei tohiks tugineda üksnes riiklikele panustele - Euroopa peab suutma pikaajaliselt ja täiendavate vahenditega oma prioriteete rahastada. Meie põllumajanduspoliitika vajab piisavat rahastamist ja uusi, tõhusaid ja jätkusuutlikke meetodeid.

Õigus- ja siseküsimused

Meil tuleb oma julgeolekut tõsta tõhusama piirikontrolliga, tagades samal ajal varjupaiga neile, kes seda vajavad, ning koonduda võitluseks küberkuritegevusega. Meie õigus vabale liikumisele peab olema kaitstud ning me peame jätkama terrorismivastase võitluse meetmete kehtestamisega.

Majandus, tööhõive ja keskkond

Toetame sotsiaalset turumajandust, mis on parim viis töökohtade loomiseks ja innovatsiooniks, samal ajal kaitseme oma kõrgeid sotsiaalseid standardeid ja keskkonnanõudeid. Me peame lõpule viima digitaalse ühtse turu, töötama välja uued viisid heitkoguste vähendamiseks ja tagama taskukohase energia.

Meie seisukohad

Väljaanne picture
publications
Loe veel
Väljaanne picture
publications
Loe veel
Väljaanne picture
publications
Loe veel

Moderniseerimiskava

27.03.2024
Väljaanne picture
publications
Loe veel
Väljaanne picture
publications
Loe veel