Our positions

EL seisab silmitsi suurte väljakutsetega: tööpuudus, ränne ja karm üleilmne võistlus, mis on tingitud kodanike usu kaotamisest poliitilisse suutlikkuse lahenduste pakkumisel. ERP fraktsioon soovib anda Euroopa Liidule eduka reformikava Euroopa tuleviku jaoks, mis tagab, et EL suudab tulevaste väljakutsetega toime tulla. Majanduskasvu ja tööhõive suurendamist peavad toetama jõupingutused oma kodanike usalduse taastamiseks. Euroopa on väärtuste ja inimväärikuse kontinent. Peame kaitsma oma sotsiaalset mudelit ülemaailmse konkurentsi ja demograafiliste väljakutsete eest.

Meie seisukohad