Our positions

Evropska unija se sooča z velikimi izzivi: brezposelnostjo, migracijami in težko globalno konkurenco. Skupina ELS želi EU opremiti z uspešno agendo za reformo za prihodnost Evrope, ki zagotavlja, da se EU lahko spopade s prihodnjimi izzivi. Povečanje rasti in delovnih mest mora biti podprto s prizadevanji za povrnitev zaupanja državljanov. Evropa je celina vrednot in človeškega dostojanstva. Naš socialni model moramo zagovarjati pred svetovno konkurenco, pri tem pa upoštevati demografske izzive.

Urejanje zunanjih zadev

Na globalni ravni moramo okrepiti svojo sposobnost, da govorimo enoglasno, da bi dosegli svoje cilje: mir in varnost, odprto in večstransko trgovino ter zmanjševanje revščine. Še naprej moramo spodbujati človekove pravice in demokracijo v naših odnosih s tretjimi državami.

Proračun, kmetijstvo in regionalno financiranje

Proračun EU se ne sme zanašati samo na nacionalne prispevke - Evropa mora biti sposobna financirati svoje prednostne naloge dolgoročno in z dodatnimi sredstvi. Naša kmetijska politika potrebuje ustrezno financiranje in nove metode, ki so učinkovite in trajnostne.

Pravne in notranje zadeve

Izboljšati moramo našo varnost z boljšim nadzorom naših meja, hkrati pa zagotoviti azil tistim, ki ga potrebujejo, in se bolje usposobiti za boj proti kibernetskemu kriminalu. Zaščititi moramo našo pravico do prostega gibanja in nadaljevati moramo z ukrepi za preprečevanje terorizma.

Gospodarstvo, delovna mesta in okolje

Še naprej zagovarjamo socialno tržno gospodarstvo kot najboljši način ustvarjanja delovnih mest in inovacij, hkrati pa ohranjamo visoke družbene in okoljske standarde. Potrebno je dokončati enotni digitalni trg, razviti nove načine za zmanjšanje emisij in zagotoviti dostopno energijo.

Stališča

Objava picture
publications
Dodatne informacije
Objava picture
publications
Dodatne informacije
Objava picture
publications
Dodatne informacije
Objava picture
publications
Dodatne informacije
Objava picture
publications
Dodatne informacije