Our positions

Evropska unija se sooča z velikimi izzivi: brezposelnostjo, migracijami in težko globalno konkurenco. Skupina ELS želi EU opremiti z uspešno agendo za reformo za prihodnost Evrope, ki zagotavlja, da se EU lahko spopade s prihodnjimi izzivi. Povečanje rasti in delovnih mest mora biti podprto s prizadevanji za povrnitev zaupanja državljanov. Evropa je celina vrednot in človeškega dostojanstva. Naš socialni model moramo zagovarjati pred svetovno konkurenco, pri tem pa upoštevati demografske izzive.

Stališča