Our positions

L-Unjoni Ewropea qed tiffaċċja sfidi kbar: qgħad, immigrazzjoni u kompetizzjoni globali iebsa, flimkien man-nuqqas ta’ fiduċja fil-politiċi Ewropej li kapaċi jwettqu s-soluzzjonijiet. Il-Grupp tal-PPE irid li l-UE jkollha l-għodda għal aġenda ta’ riformi għall-futur Ewropew li jassigura li l-UE tilqa’ l-isfidi li ġejjin. It-tkabbir u ż-żieda fl-impjiegi għandha tkun appoġġata bi sforzi biex terġa’ takkwista l-fiduċja taċ-ċittadini. L-Ewropa hi kontinent ta’ valuri u dinjità umana. Irridu niddefendu l-mudell soċjali quddiem il-kompetizzjoni globali, filwaqt li ngħelbu l-isfida demografika.

Position Papers