Our positions

Europos Sąjunga išgyvena didelių iššūkių laikotarpį – tai nedarbas, migracija ir stipri pasaulinė konkurencija, kurią apsunkina prarastas europiečių tikėjimas, kad politika pajėgi išspręsti jų problemas. ELP frakcija nori Europos Sąjungai pasiūlyti sėkmingą reformų darbotvarkę orientuotą į Europos ateitį, kuri užtikrintų ES gebėjimą susidoroti su ateities iššūkiais. Augimas ir naujų darbo vietų kūrimas turėtų būti paremtas piliečių pasitikėjimo susigrąžinimu. Europa yra vertybių ir žmogiškojo orumo žemynas. Nepaisant demografijos iššūkių, pasaulinės konkurencijos akivaizdoje mes turime apginti savo socialinį modelį.

Politinė pozicija