Our positions

Europos Sąjunga išgyvena didelių iššūkių laikotarpį – tai nedarbas, migracija ir stipri pasaulinė konkurencija, kurią apsunkina prarastas europiečių tikėjimas, kad politika pajėgi išspręsti jų problemas. ELP frakcija nori Europos Sąjungai pasiūlyti sėkmingą reformų darbotvarkę orientuotą į Europos ateitį, kuri užtikrintų ES gebėjimą susidoroti su ateities iššūkiais. Augimas ir naujų darbo vietų kūrimas turėtų būti paremtas piliečių pasitikėjimo susigrąžinimu. Europa yra vertybių ir žmogiškojo orumo žemynas. Nepaisant demografijos iššūkių, pasaulinės konkurencijos akivaizdoje mes turime apginti savo socialinį modelį.

Užsienio reikalai

Mes turime gerinti savo gebėjimą kalbėti vienu balsu pasauliniu lygmeniu, kad pasiektume savo tikslus: taiką ir saugumą, atvirą ir dagiašalę prekybą bei sumažintume skurdą.

Biudžetas, žemės ūkis ir regionų finansavimas

ES biudžetas neturėtų pasikliauti vien nacionaliniais įnašais – Europa turi būti pajėgi finansuoti savo ilgalaikius prioritetus ir papildomais ištekliais. Mūsų žemės ūkio politikai reikia atitinkamo finansavimo ir naujų finansavimo būdų, kad ji būtų efektyvi ir tvari.

Teisės ir vidaus reikalai

Mums reikia sustiprinti mūsų saugumą užtikrinant geresnę mūsų sienų kontrolę, o prieglobstį turime suteikti tik tiems, kuriems jo reikia, be to, turime imtis efektyvesnių priemonių kovai su elektroniniais nusikaltimais. Mūsų teisė į laisvą judėjimą turi būti apsaugota, taip pat turime diegti priemones kovai su terorizmu.

Ekonomika, darbo vietos ir aplinka

Mes ir toliau siekiame socialinės rinkos ekonomikos, nes tai yra geriausias naujų darbo vietų ir inovacijų kūrimo būdas, kartu užtikrindami aukštus socialinius ir aplinkos apsaugos standartus. Mums reikia sukurti skaitmeninę rinką ir naujus būdus, kaip sumažinti taršą ir užtikrinti prieinamą energiją.

Politinė pozicija

Leidinys picture
publications
Skaityti daugiau
Leidinys picture
publications
Skaityti daugiau
Leidinys picture
publications
Skaityti daugiau
Leidinys picture
publications
Skaityti daugiau
Leidinys picture
publications
Skaityti daugiau