committee

Securitate și apărare

Menținerea stabilității în vecinătatea Uniunii

În practică, subcomisia asistă Comisia pentru afaceri externe în probleme legate de politica externă și de securitate comună și de politica europeană de securitate și apărare și are misiunea de a-i trage la răspundere pe decidenții în materie de securitate și de apărare. De asemenea, subcomisia susține contribuția Uniunii la menținerea păcii și a stabilității în Balcani, în Caucazul de Sud, în Africa și în Orientul Mijlociu;

domeniul său de predilecție este cel militar și de apărare.

Impulsionarea Uniunii Europene a Apărării

Grupul PPE nu a renunțat niciodată să insiste ca instituțiile Uniunii și statele membre să-și onoreze angajamentul de a crește securitatea cetățenilor europeni. Considerăm că statele membre ale UE trebuie să profite de efectele sinergice ale intensificării cooperării și coordonării în domeniul apărării. În definitiv, pentru a asigura pacea, trebuie să fim pregătiți să acționăm rapid, decisiv și cu hotărâre, iar acest lucru poate fi realizat cel mai bine în cadrul unei Uniuni Europene a Apărării.

Am insistat mult pentru crearea acesteia, pentru ca statele membre să se poată alinia strategic și să împărtășească o înțelegere comună a amenințărilor, permițând dezvoltarea unor capabilități comune de conștientizare situațională. Am elaborat un model de funcționare a viitoarei Uniuni a Apărării și continuăm să insistăm pentru stabilirea unei foi de parcurs, cu etape realiste și practice, pentru crearea acesteia. De asemenea, am obținut o finanțare UE în valoare de 500 de milioane EUR pentru activități comune de C&D în domeniul apărării.

Recent activities