committee

Securitate și apărare

Asigurarea stabilității în vecinătatea Uniunii

Subcomisia pentru securitate și apărare joacă un rol esențial în sprijinirea Comisiei pentru afaceri externe în chestiuni legate de politica externă și de securitate comună și de politica europeană de securitate și apărare. Responsabilitatea sa principală este de a asigura responsabilitatea factorilor de decizie în materie de securitate și apărare și de a contribui la menținerea păcii și stabilității în Balcani, Caucazul de Sud, Africa și Orientul Mijlociu.

Subcomisia se axează în principal pe chestiuni militare și de apărare și depune eforturi pentru intensificarea cooperării și coordonării între statele membre ale UE în vederea atingerii obiectivelor colective de securitate.

Promovarea unei uniuni europene a apărării mai puternice

Grupul PPE își menține angajamentul de a spori securitatea cetățenilor europeni prin promovarea unei cooperări și coordonări sporite între statele membre ale UE în ceea ce privește aspectele legate de apărare. Considerăm că o viitoare uniune europeană a apărării este cea mai bună modalitate de a asigura acțiuni rapide și decisive în cazul unei amenințări la adresa securității.

Am pledat pentru instituirea unei uniuni europene a apărării, în care statele membre să se poată alinia strategic și să poată împărtăși o înțelegere comună a amenințărilor pentru a dezvolta capabilități comune de conștientizare a situației. Grupul PPE insistă asupra faptului că Uniunea și statele sale membre trebuie să își intensifice capabilitățile de apărare și să ia măsuri concrete în direcția unei veritabile uniuni a apărării. În acest scop, am elaborat un proiect pentru viitoarea sa funcționare și am continuat să insistăm asupra necesității unei foi de parcurs cu măsuri realiste și practice în vederea instituirii sale. De asemenea, am obținut o finanțare UE în valoare de 500 de milioane EUR pentru activități comune de C&D în domeniul apărării.

Close up al unei mâini care ține o armă

Conținut conex