committee

Securitate și apărare

Menținerea stabilității în vecinătatea UE

În termeni practici, această comisie asistă Comisia pentru afaceri externe în ceea ce privește aspectele legate de politica externă și de securitate comună și de politica europeană de securitate și apărare. Ea este responsabilă de responsabilizarea factorilor de decizie în domeniul securității și apărării. De asemenea, sprijină contribuția UE la menținerea păcii și a stabilității în Balcani, în Caucazul de Sud, în Africa și în Orientul Mijlociu.

Această subcomisie se concentrează cu precădere asupra chestiunilor militare și de apărare.

Promovarea Uniunii Europene a Apărării

Grupul PPE nu renunță niciodată la solicitările adresate instituțiilor UE și statelor membre de a-și respecta angajamentele de a spori securitatea cetățenilor europeni. Considerăm că statele membre ale UE trebuie să profite de efectele de sinergie care rezultă din cooperarea și coordonarea sporită în domeniul apărării. La urma urmei, pentru a asigura pacea, trebuie să fim pregătiți să acționăm rapid, decisiv și cu determinare, iar acest lucru se va realiza cel mai bine în cadrul unei viitoare Uniuni Europene a Apărării.

Am făcut presiuni pentru crearea unei Uniuni Europene a Apărării în care statele membre să se alinieze din punct de vedere strategic și să aibă o înțelegere comună a amenințărilor pentru a dezvolta capacități comune de cunoaștere a situației. Am elaborat un proiect pentru viitoarea sa funcționare și continuăm să facem presiuni pentru o foaie de parcurs cu pași realiști și practici în vederea înființării sale. De asemenea, am asigurat o finanțare de 500 de milioane EUR din partea UE pentru cercetare și dezvoltare comună în domeniul apărării.

Close up al unei mâini care ține o armă

Recent activities