committee

Veiligheid en defensie

Handhaving van de stabiliteit in de buurlanden van de EU

Praktisch gezien staat deze commissie de Commissie buitenlandse zaken bij in kwesties rond het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en het Europees veiligheids- en defensiebeleid. Zij is verantwoordelijk voor het ter verantwoording roepen van besluitvormers op het gebied van veiligheid en defensie. Zij ondersteunt ook de bijdrage van de EU aan het handhaven van vrede en stabiliteit op de Balkan, in de zuidelijke Kaukasus, Afrika en het Midden-Oosten.

Deze subcommissie richt zich voornamelijk op militaire en defensiezaken.

Aandringen op de Europese Defensie-Unie

De EVP-fractie laat nooit na om van de EU-instellingen en de lidstaten te eisen dat ze hun beloften nakomen om de veiligheid van de Europese burgers te vergroten. Wij zijn van mening dat de EU-lidstaten voordeel moeten halen uit de synergie-effecten die voortvloeien uit meer samenwerking en coördinatie rond defensie. Om de vrede veilig te stellen, moeten we immers klaar staan om snel, besluitvaardig en vastberaden op te treden, en dit kan het best gebeuren binnen een toekomstige Europese Defensie-Unie.

We hebben hard geijverd voor de oprichting van een Europese Defensie-Unie waarin de lidstaten hun strategieën op elkaar afstemmen en een gemeenschappelijk begrip van bedreigingen delen om gezamenlijke vermogens voor omgevingsbewustzijn te ontwikkelen. We hebben een blauwdruk opgesteld voor de toekomstige werking ervan en blijven aandringen op een routekaart met realistische en praktische stappen op weg naar de oprichting ervan. We hebben ook gezorgd voor 500 miljoen euro aan EU-financiering voor gezamenlijk O&O op het gebied van defensieonderzoek.

Close-up van een hand die een wapen vasthoudt

Recent activities