committee

Veiligheid en defensie

De stabiliteit in de buurlanden van de EU waarborgen

De Subcommissie veiligheid en defensie is van cruciaal belang voor de ondersteuning van de Commissie buitenlandse zaken bij kwesties die verband houden met het gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid en het Europees veiligheids‑ en defensiebeleid. Haar belangrijkste verantwoordelijkheid bestaat erin de beleidsmakers op het gebied van veiligheid en defensie ter verantwoording te roepen en bij te dragen tot de handhaving van vrede en stabiliteit in de Balkan, de zuidelijke Kaukasus, Afrika en het Midden‑Oosten.

Deze subcommissie richt zich in de eerste plaats op militaire en defensie‑aangelegenheden en werkt toe naar meer samenwerking en coördinatie tussen de EU‑lidstaten om gemeenschappelijke veiligheidsdoelstellingen te realiseren.

Pleiten voor een sterkere Europese defensie‑unie

De EVP‑Fractie blijft zich inzetten om de veiligheid van de Europese burgers te verbeteren door aan te dringen op meer samenwerking en coördinatie tussen de EU‑lidstaten op het gebied van defensie. Wij zijn van mening dat een toekomstige Europese defensie‑unie de beste manier is om snel en daadkrachtig op te treden wanneer de veiligheid in gevaar komt.

Wij pleiten voor de oprichting van een Europese defensie‑unie, waar de lidstaten zich strategisch bij kunnen aansluiten en waarbinnen ze een gemeenschappelijke visie op dreigingen kunnen delen om het gezamenlijk bewustzijn van de situatie te verbeteren. De EVP‑Fractie staat erop dat de EU en de lidstaten hun defensievermogens versterken en concrete stappen zetten in de richting van een echte defensie‑unie. Daarom hebben wij een blauwdruk voor de toekomstige werking van die defensie‑unie opgesteld en daarom blijven wij aandringen op een routekaart met realistische en praktische stappen in de richting van de oprichting ervan. We hebben ook gezorgd voor een EU‑financiering van 500 miljoen euro voor gezamenlijk onderzoek voor de ontwikkeling van defensie.

Close-up van een hand die een wapen vasthoudt

Andere gerelateerde inhoud