committee

Sigurnost i obrana

Osiguranje stabilnosti u susjedstvu EU-a

Pododbor za sigurnost i obranu ima ključnu ulogu u pružanju potpore Odboru za vanjske poslove u pitanjima povezanima sa zajedničkom vanjskom i sigurnosnom politikom te zajedničkom sigurnosnom i obrambenom politikom. Njegova je primarna odgovornost pozvati donositelje odluka u području sigurnosti i obrane na odgovornost i doprinijeti održavanju mira i stabilnosti na Balkanu, južnom Kavkazu, Africi i Bliskom istoku.

Taj se pododbor prvenstveno bavi vojnim i obrambenim pitanjima te radi na povećanju suradnje i koordinacije među državama članicama EU-a kako bi se postigli zajednički sigurnosni ciljevi.

Zalaganje za snažniju europsku obrambenu uniju

Klub zastupnika EPP-a svoju predanost povećanju sigurnosti europskih građana nastavlja iskazivati poticanjem veće suradnje i koordinacije među državama članicama EU-a u pogledu obrambenih pitanja. Smatramo da je buduća europska obrambena unija najbolji način da se osigura brzo i odlučno djelovanje u slučaju sigurnosne prijetnje.

Zalažemo se za uspostavu europske obrambene unije unutar koje se države članice strateški usklađuju i dolaze do zajedničkog razumijevanja prijetnji kako bi razvile zajedničke sposobnosti za uvid u situaciju. Klub zastupnika EPP-a ustraje u tome da EU i njegove države članice moraju povećati svoje obrambene sposobnosti i poduzeti konkretne korake prema istinskoj obrambenoj uniji. U tu smo svrhu pripremili nacrt za njezino funkcioniranje u budućnosti i nastavljamo zagovarati plan djelovanja s realističnim i praktičnim koracima prema uspostavi te unije. Osim toga, osigurali smo sredstava EU-a u iznosu od 500 milijuna EUR za zajednička istraživanja i razvoj u području obrane.

Close up of a hand holding a weapon