committee

Sigurnost i obrana

Očuvanje stabilnosti u susjedstvu EU-a

U praktičnom pogledu, odbor pomaže Odboru za vanjske poslove u pitanjima zajedničke vanjske i sigurnosne politike te europske sigurnosne i obrambene politike. Nadležan je za pozivanje na odgovornost donositelja odluka u području sigurnosti i obrane. Osim toga, podupire doprinos EU-a očuvanju mira i stabilnosti na Balkanu, u južnom Kavkazu, Africi i na Bliskom istoku.

Pododbor je ponajprije usmjeren na vojna i obrambena pitanja.

Zagovaranje Europske obrambene unije

Klub zastupnika EPP-a ustrajan je u svojim zahtjevima da institucije EU-a i država članica ispune svoje obveze u pogledu povećanja sigurnosti europskih građana. Smatramo da države članice EU-a trebaju iskoristiti sinergijske učinke koji proizlaze iz povećane suradnje i koordinacije u području obrane. Naposljetku, kako bismo osigurali mir, trebamo biti spremni djelovati brzo, snažno i odlučno, a to će se najbolje ostvariti u okviru buduće Europske obrambene unije.

Snažno smo zagovarali stvaranje Europske obrambene unije u kojoj su države članice strateški usklađene i dijele zajedničko stajalište o prijetnjama kako bi razvile zajedničke sposobnosti u pogledu uvida u stanje. Izradili smo nacrt njezina budućeg funkcioniranja i nastavljamo zagovarati plan s realističnim i praktičnim koracima prema njezinoj uspostavi. Osim toga, osigurali smo 500 milijuna EUR sredstava EU-a za zajednička istraživanja i razvoj u području obrane.