committee

Cultuur en onderwijs

Mensen samenbrengen via onderwijs, cultuur en sport

Het samenbrengen van mensen is een van de doelstellingen van de Europese Unie en de EVP-Fractie is vastberaden om deze doelstelling te verwezenlijken. Wij zijn van mening dat onderwijs, cultuur en sport essentieel zijn om dit doel te bereiken.

Ons pakket verantwoordelijkheden is groot en omvat kwesties die verband houden met onderwijs, de verspreiding van cultuur, de bescherming van culturele diversiteit, audiovisueel beleid, informatie- en mediabeleid, jeugd en sport.

Ter ondersteuning van onderwijs en mobiliteit hebben wij gepleit voor een verdubbeling van het budget van het Erasmus+-programma tot 2027. Het Erasmus+-programma, een initiatief van de EVP-Fractie uit 1987, heeft het mogelijk gemaakt voor meer dan 12 miljoen mensen om over de grens onderwijs-, opleidings-, jeugd- en sportactiviteiten te ondernemen. Ons initiatief DiscoverEU, dat in 2018 van start ging, heeft bijna 30 000 jonge Europeanen de kans gegeven om het rijke culturele erfgoed van ons continent te verkennen. We hebben ook het budget van het programma Creatief Europa verdubbeld. Dit bevordert Europese kunstenaars en culturele en creatieve werknemers om ook over de grens actief te worden. Door dit programma hebben de culturele en creatieve sectoren tijdens de COVID-19-pandemie de steun gekregen die ze zo hard nodig hadden en wordt de deelname van Oekraïense kunstenaars versterkt.

Voor de EVP-Fractie staat de volgende generatie voorop in het beleid van de EU. In 2022 hebben we voor het Europees Jaar van de jeugd 8 miljoen euro extra uitgetrokken voor de programma’s Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps. Wij steunen ten volle de toezegging van het Europees Parlement om de resultaten van dit jaar te koesteren en zijn voornemen om de belangrijke kwesties aan te pakken die in de loop van dit jaar naar voren zijn gekomen.

Grondrechten en vrijheden zijn ook twee van onze prioriteiten. Dit hebben we ook meegenomen in ons werk voor de opkomende Europese wet inzake mediavrijheid. Deze wet heeft tot doel regels vast te stellen om de pluriformiteit en onafhankelijkheid van de media in de EU te beschermen, met inbegrip van de ontwikkeling van EU-brede waarborgen tegen politieke inmenging.

Tot slot zet de EVP-Fractie zich in voor het behoud van het Europese sportmodel, dat de beginselen van financiële solidariteit, duurzaamheid en inclusiviteit voor iedereen waarborgt.

Een jongetje dat bij zijn klasgenoten staat, steekt zijn hand op

Andere gerelateerde inhoud