committee

Cultuur en onderwijs

Verbetering van de Europese kennis en cultuur

Haar opdracht is vrij breed, aangezien ze kwesties behandelt met betrekking tot audiovisueel beleid, de culturele en educatieve aspecten van de informatiemaatschappij, jeugdbeleid, en de ontwikkeling van sport- en vrijetijdsbeleid en informatie- en mediabeleid.

De EVP-Fractie wil het hoofddoel van de EU versterken: mensen samenbrengen. Ons DiscoverEU-initiatief, dat in 2018 van start is gegaan, heeft al een aanzienlijke investering gedaan in de toekomst van Europa door 15.000 jongeren die 18 jaar zijn geworden een gratis kaartje te geven waarmee ze ons continent per trein kunnen ontdekken.

We steunen ook alle projecten van het Europees Parlement die gericht zijn op het verbeteren van de Europese kennis en cultuur, waaronder het programma 'Erasmus+' voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport; het initiatief 'Creatief Europa', dat Europa's culturele en creatieve sectoren ondersteunt; en het programma 'Europa voor de burger'.

Een jongetje dat bij zijn klasgenoten staat, steekt zijn hand op