committee

Cultuur en onderwijs

Bevordering van kennis en cultuur in Europa

De commissie heeft een brede reeks bevoegdheden en behandelt ook kwesties in verband met het audiovisueel beleid en de culturele en onderwijsaspecten van de informatiemaatschappij, jeugdbeleid en de ontwikkeling van sport- en vrijetijdsbeleid en voorlichtings- en mediabeleid.

De EVP-Fractie wil de belangrijkste doelstelling van de EU helpen verwezenlijken: mensen samenbrengen. In 2018 werd ons initiatief DiscoverEU gelanceerd. Hiermee is flink geïnvesteerd in de toekomst van Europa door 15 000 jongeren die net 18 jaar zijn geworden gratis met de trein door Europa te laten reizen.

We steunen daarnaast alle projecten van het Europees Parlement die erop zijn gericht kennis en cultuur in Europa te bevorderen, zoals bijvoorbeeld het Erasmus+-programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport, het Creatief Europa-initiatief om de culturele en creatieve sector in Europa te ondersteunen, en het programma "Europa voor de burger".