committee

Cultură și educație

Apropierea popoarelor prin educație, cultură și sport

Grupul PPE este decis să contribuie la obiectivul Uniunii Europene de a apropia popoarele. Considerăm că educația, cultura și sportul sunt vitale în atingerea acestui obiectiv.

Domeniul nostru de competențe este amplu, cuprinzând aspecte legate de educație, răspândirea culturii, protecția diversității culturale, politica audiovizuală, politica în domeniul informației și mass-mediei, tineretul și sportul.

Pentru a sprijini educația și mobilitatea, am susținut dublarea bugetului pentru programul „Erasmus+” până în 2027. Programul Erasmus+, o inițiativă a Grupului PPE din 1987, a permis unui număr de peste 12 milioane de persoane să beneficieze de sprijin pentru mobilitate ca să desfășoare activități educative, de formare, tineret și sport. Inițiativa noastră „DiscoverEU”, lansată în 2018, a oferit unui număr de aproape 30 000 de tineri europeni care au împlinit vârsta de 18 ani o șansă de a explora continentul și bogatul său patrimoniu cultural. De asemenea, am dublat bugetul programului „Europa creativă”, care sprijină mobilitatea artiștilor și a lucrătorilor din sectoarele culturale și creative din Europa. Acest program a oferit ajutorul atât de necesar sectoarelor culturale și creative în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19 și continuă să încurajeze participarea artiștilor ucraineni.

Grupul PPE plasează tânăra generație printre prioritățile cele mai mari ale Europei. În 2022, Anul european al tineretului, am obținut o sumă suplimentară de 8 milioane EUR pentru programele Erasmus+ și Corpul european de solidaritate, pentru a sprijini activitățile din acest an. Susținem deplin angajamentul Parlamentului European de a asigura continuitatea acestei inițiative și intenția sa de a rezolva problemele semnificative care au reieșit în urma derulării ei.

Drepturile și libertățile fundamentale se află, de asemenea, în centrul preocupărilor noastre și am lucrat la viitoarea Lege europeană privind libertatea mass-mediei. Această lege urmărește să stabilească norme pentru protejarea pluralismului și a independenței mass-mediei în UE, inclusiv elaborarea unor garanții la nivelul UE împotriva ingerințelor politice.

În cele din urmă, Grupul PPE se angajează să protejeze modelul sportiv european, care asigură principiile solidarității financiare, durabilității și incluziunii pentru toți.

Un băiețel care stă alături de colegii săi de clasă ridică mâna

Conținut conex

a group of people working in a technical workshop
podcast
Citiţi mai mult
Grămadă de ziare cu lanț metalic
news
Citiţi mai mult
Male Teacher Asking Students Questions During Seminar
event
Citiţi mai mult
Ştiri picture
news
Citiţi mai mult

4 / 4