committee

Kultura u Edukazzjoni

It-titjib tal-għarfien u l-kultura Ewropej

Il-mandat tiegħu huwa wiesa' ħafna peress li jindirizza kwistjonijiet relatati mal-politika awdjoviżiva, l-aspetti kulturali u edukattivi tas-soċjetà tal-informazzjoni, il-politika dwar iż-żgħażagħ, u l-iżvilupp tal-politika tal-isport u tar-rikreazzjoni u l-politika tal-informazzjoni u tal-midja.

Il-Grupp tal-PPE jrid isaħħaħ l-għan ewlieni tal-UE: li tlaqqa' n-nies flimkien. L-inizjattiva tagħna DiscoverEU, li tnediet fl-2018, diġà għamlet investiment sostanzjali fil-futur tal-Ewropa billi tat biljett bla ħlas lil 15,000 żagħżugħ u żagħżugħa li għalqu t-18-il sena biex tippermettilhom jiskopru l-kontinent tagħna bil-ferrovija.

Nappoġġaw ukoll il-proġetti kollha tal-Parlament Ewropew li għandhom l-għan li jtejbu l-għarfien u l-kultura Ewropej, inkluż il-programm "Erasmus+" għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport; l-inizjattiva "Ewropa Kreattiva", li tappoġġa s-setturi kulturali u kreattivi tal-Ewropa; u l-programm "L-Ewropa għaċ-Ċittadini".

Committee picture