Ochrana médií pred rušením a Instagramom

13.03.2024 9:44

Ochrana médií pred rušením a Instagramom

Dôležité upozornenie
Tento dokument bol preložený automaticky.
Zobraziť pôvodnú verziu
Hromada novín s kovovou reťazou

"Európsky zákon o slobode médií je historickým a zásadným právnym predpisom pre slobodu médií a demokraciu v Európskej únii," zdôraznila poslankyňa Európskeho parlamentu Sabine Verheyenová, predsedníčka parlamentného výboru pre kultúru a hlavná vyjednávačka Parlamentu o tomto zákone pred záverečným hlasovaním o prvom nariadení EÚ v tejto oblasti.

Skupina PPE počas rokovaní s členskými štátmi zabezpečila, aby redaktori mali väčšiu nezávislosť pri rozhodovaní, aby vlastníctvo médií bolo transparentnejšie a aby slobodu médií neobmedzovali veľké platformy. "Je to prelomový úspech, ktorý dokazuje našu schopnosť dosiahnuť pozitívnu zmenu na úrovni EÚ a chrániť naše demokracie," dodáva Verheyen.

Zákon bude od členských štátov vyžadovať, aby rešpektovali skutočnú redakčnú slobodu poskytovateľov mediálnych služieb a zlepšili ochranu novinárskych zdrojov. Skupina PPE je za úplný zákaz používania rušivého sledovania novinárov pri vykonávaní legitímnej novinárskej činnosti. Používanie špionážneho softvéru v takýchto prípadoch musí byť striktne vyhradené na prevenciu, vyšetrovanie alebo stíhanie závažných trestných činov, ktoré nesúvisia s novinárskou prácou a ktoré boli v jednotlivých prípadoch odôvodnené na súde. Úplný všeobecný zákaz by však vytvoril nebezpečnú bezpečnostnú medzeru.

Zákonom o slobode médií sa tiež zavedie nový mechanizmus, ktorý zabráni veľmi veľkým online platformám, ako sú Facebook, X a Instagram, svojvoľne obmedzovať alebo vymazávať nezávislý mediálny obsah. Poskytovatelia mediálnych služieb budú informovaní o tom, že platforma má v úmysle vymazať alebo obmedziť ich obsah, a budú mať 24 hodín na reakciu (v prípade krízy kratšiu lehotu).

"Je to dôkaz nášho záväzku voči slobodným a pluralitným médiám. Po prvýkrát budú v európskom práve existovať záruky na ochranu novinárov a médií," uzatvára Verheyen.

Poznámky pre editorov

Poslanecký klub EĽS s 178 členmi zo všetkých členských štátov je najsilnejšia politická skupina v Európskom parlamente

iný relevantný obsah