committee

Saħħa pubblika

Biex is-saħħa pubblika ssir prijorità Ewropea

B'mod konsistenti tlabna li tinħoloq Unjoni Ewropea tas-Saħħa li ġġib benefiċċji reali għaċ-ċittadini tal-UE. Dan is-Sottokumitat jgħinna noqorbu iktar lejn din il-mira.

Aħna qegħdin niffukaw fuq it-tisħiħ tal-politika tas-saħħa tal-UE, in-nuqqas ta' mediċini u apparat mediku, it-trattament u l-prevenzjoni tal-mard, ir-reżiljenza tal-katina tal-provvista u l-kooperazzjoni transfruntiera biex l-UE tkun imħejjija aħjar għal kriżijiet tas-saħħa fil-futur.

Huwa kruċjali wkoll li jiġi żgurat li l-pazjenti Ewropej ikollhom aċċess għal mediċini affordabbli u jkunu jistgħu jiċċaqalqu liberament fl-UE.

Aħna nikkontrollaw ukoll il-ħidma tal-Aġenzija Ewropea għall-Mediċini u taċ-Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard.

Dan is-Sottokumitat jittratta fajls li mhumiex leġiżlattivi. Il-Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza tal-Ikel jibqa' l-kumitat responsabbli biex jeżamina l-proposti leġiżlattivi u l-votazzjonijiet.

Doctor holding out stethescope with focus on object