committee

Volksgezondheid

Volksgezondheid moet een Europese prioriteit worden

Wij hebben consequent aangedrongen op de oprichting van een Europese gezondheidsunie die burgers in de EU reële voordelen biedt. Deze subcommissie helpt ons dichter bij dit doel te komen.

Om de EU beter voor te bereiden op toekomstige gezondheidscrisissen richten wij ons op versterking van het gezondheidsbeleid van de EU, tekorten aan geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, behandeling en preventie van ziekten, veerkracht van de toeleveringsketen en grensoverschrijdende samenwerking.

Het is ook cruciaal dat Europese patiënten toegang hebben tot betaalbare geneesmiddelen en zich vrij kunnen verplaatsen in de EU.

Daarnaast controleren wij de werkzaamheden van het Europees Geneesmiddelenbureau en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding.

De subcommissie behandelt ook niet-wetgevingsdossiers. De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid blijft verantwoordelijk voor de behandeling van wetgevingsvoorstellen en voor stemmingen.

Doctor holding out stethescope with focus on object

Andere gerelateerde inhoud