committee

Volksgezondheid

Van volksgezondheid een Europese prioriteit maken

We hebben consequent opgeroepen tot de oprichting van een Europese Gezondheidsunie die de EU-burgers echte voordelen biedt. Deze Subcommissie helpt ons dichter bij dit doel te komen.

We richten ons op het versterken van het gezondheidsbeleid van de EU, het tekort aan geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, de behandeling en preventie van ziekten, de veerkracht van de toeleveringsketen en grensoverschrijdende samenwerking om de EU beter voor te bereiden op toekomstige gezondheidscrises.

Het is ook cruciaal om ervoor te zorgen dat Europese patiënten toegang hebben tot betaalbare geneesmiddelen en zich vrij kunnen bewegen in de EU.

We controleren ook het werk van het Europees Geneesmiddelenbureau en het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding.

De Subcommissie behandelt niet-wetgevingsdossiers. De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid blijft verantwoordelijk voor het onderzoeken van wetgevingsvoorstellen en stemt.

Arts houdt stethoscoop vast met focus op voorwerp

Andere gerelateerde inhoud