Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i produkcji tworzyw sztucznych jednorazowego użytku

Europa jest liderem w walce ze zmianami klimatu oraz prowadzi działania na rzecz rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, dążąc do osiągnięcia ambitnego celu porozumienia paryskiego, tj. ograniczenia globalnego wzrostu temperatury do poziomu wynoszącego znacznie mniej niż 2 stopnie Celsjusza ponad temperaturę, jaka panowała przed rewolucją przemysłową.

W związku z tym UE musi opracować długoterminową strategię redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020 r., znajdując odpowiedni kompromis polityczny, uwzględniający ambitne dążenia i konkurencyjność naszych przedsiębiorstw. Nasze cele klimatyczne koncentrują się na ograniczaniu emisji z przemysłu poprzez system ETS – system handlu uprawnieniami do emisji, który umożliwia przedsiębiorstwom efektywne pod względem kosztów ograniczenie emisji. W najbliższej przyszłości bardziej rygorystycznym limitom emisji będą podlegać także samoloty oraz nowe samochody osobowe i dostawcze.

Musimy również zająć się plastikowymi śmieciami, które zalegają w morzach i na naszych plażach. Jeżeli nie zaczniemy działać natychmiast, wkrótce może się okazać, że na jakiekolwiek działania jest już za późno. Zastąpienie wszystkich jednorazowych produktów z tworzyw sztucznych innowacyjnymi produktami alternatywnymi i produktami wielokrotnego użytku byłoby nie tylko dobre dla naszej planety, ale już teraz stanowi okazję do rozwoju gospodarczego. Stając na czele rewolucji, Europa może tworzyć nowe miejsca pracy.

Zagwarantowanie zrównoważonych dostaw energii

Energia jest jednym z kluczowych elementów europejskiej gospodarki. Naszym celem jest zagwarantowanie stabilnych i zrównoważonych dostaw energii w rozsądnej cenie dla naszych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. Świat stoi w obliczu poważnych wyzwań związanych z emisją gazów cieplarnianych i globalnym ociepleniem, które w znacznej mierze związane są z ciągłym wykorzystywaniem paliw kopalnych na skalę masową.

Jednocześnie UE stoi przed poważnymi wyzwaniami związanymi z uzależnieniem od importu energii i bezpieczeństwem dostaw, jak również wysokimi kosztami energii, które szkodzą konkurencyjności naszego przemysłu w gospodarce światowej. Uważamy, że przyszłość leży w unii energetycznej, opartej na dwóch filarach: dywersyfikacji źródeł energii (zwiększeniu produkcji energii odnawialnej) oraz integracji rynku energetycznego UE, tak aby zapewnić swobodny przepływ energii ponad granicami. Musimy poprawić efektywność energetyczną, ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i promować inwestycje w czyste technologie.

19.10.2018

Przystępna cenowo energia i walka ze zmianami klimatu