Energie accesibilă și lupta împotriva schimbărilor climatice

Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a materialelor plastice de unică folosință

Europa are un rol de lider în lupta împotriva schimbărilor climatice și în angajamentul de a aduce progresul în economia cu emisii scăzute de carbon pentru a atinge obiectivul ambițios al Acordului de la Paris de limitare a creșterii temperaturii globale la sub 2 grade Celsius peste nivelurile pre-industriale.

În acest sens, UE trebuie să dezvolte o strategie de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2020 - dar găsind cea mai potrivită combinație între ambiția și competitivitatea societăților noastre. Obiectivele noastre în ceea ce privește climatul se concentrează pe reducerea emisiilor din industrie printr-un sistem de tranzacționare denumit ETS – Sistemul de tranzacționare a cotelor de emisii, care permite companiilor să reducă în mod eficient costul cu emisiile. Avioanele, autovehiculele și camionetele noi vor fi, de asemenea, supuse în viitorul apropriat unor limite mai stricte privind emisiile.

De asemenea, trebuie să soluționăm problema deșeurilor de materiale plastice care ne distrug mările și plajele. Dacă nu acționăm acum, în curând nu va mai fi nimic de făcut. Înlocuirea tuturor materialelor din plastic de unică folosință cu alternative inovatoare și produse reutilizabile nu numai că ar fi benefică pentru planetă, dar este deja o oportunitate economică. Conducând revoluția, Europa poate crea locuri de muncă noi.

Asigurarea unei aprovizionări durabile cu energie

Energia este unul dintre elementele cheie ale economiei europene. Obiectivul nostru este de a asigura o aprovizionare stabilă și durabilă la un cost rezonabil pentru întreprinderile și locuințele noastre. Lumea se confruntă cu provocări serioase cu privire la emisiile de gaze cu efect de seră și încălzirea globală, o mare parte având legătură cu utilizarea continuă, în masă, a combustibililor fosili.

În același timp, UE se confruntă cu provocările importante ale dependenței de importul de energie și securitatea aprovizionării, precum și cu costul ridicat al energiei, care afectează competitivitatea industriilor noastre din economia globală. Credem că soluția o reprezintă Uniunea energetică, bazată pe doi piloni: diversificarea surselor de energie (stimularea producției de energie regenerabilă) și integrarea pieței energetice a UE, astfel încât să existe un flux liber de energie peste granițe. Trebuie să îmbunătățim eficiența energetică, să reducem emisiile de gaze cu efect de seră și să promovăm investiția în tehnologie ecologică.

Related Content

No result

Publicaţii asemănătoare

No result

Ce ne propunem

Buget, agricultură și fonduri regionale

POZIȚIA NOASTRĂ CUM LIVRĂM REZULTATE

Afaceri juridice şi afaceri interne

POZIȚIA NOASTRĂ CUM LIVRĂM REZULTATE

Economie, locuri de muncă și mediu

POZIȚIA NOASTRĂ CUM LIVRĂM REZULTATE