Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των πλαστικών μιας χρήσης

Η Ευρώπη διαδραματίζει ηγετικό ρόλο όσον αφορά την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη δέσμευση να προωθήσει την πρόοδο προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για την επίτευξη του φιλόδοξου στόχου της Συμφωνίας του Παρισιού για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα των 2 βαθμών Κελσίου σε σχέση με τα προβιομηχανικά επίπεδα.

Για το σκοπό αυτό, η ΕΕ πρέπει να αναπτύξει μακροπρόθεσμη στρατηγική μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου έως το 2020 - αλλά βρίσκοντας τον κατάλληλο συνδυασμό πολιτικής μεταξύ φιλοδοξίας και ανταγωνιστικότητας των εταιρειών μας. Οι κλιματικοί στόχοι μας επικεντρώνονται στη μείωση των εκπομπών από τη βιομηχανία μέσω ενός εμπορικού συστήματος που ονομάζεται ETS – σύστημα εμπορίας εκπομπών, το οποίο επιτρέπει στις εταιρείες να μειώνουν αποτελεσματικά το κόστος εκπομπών. Τα αεροσκάφη, τα καινούργια αυτοκίνητα και τα φορτηγά θα υπόκεινται στο προσεχές μέλλον σε αυστηρότερα όρια εκπομπών.

Πρέπει επίσης να αντιμετωπίσουμε τα πλαστικά απορρίμματα που κατακλύζουν τις θάλασσες και τις παραλίες μας. Αν δεν ενεργήσουμε άμεσα, πιθανόν να μην υπάρχει τίποτα να προστατεύσουμε αργότερα. Η αντικατάσταση όλων των πλαστικών μιας χρήσης με καινοτόμες εναλλακτικές λύσεις και επαναχρησιμοποιήσιμα προϊόντα δεν θα έκανε απλώς καλό στον πλανήτη, αλλά αποτελεί ήδη μια οικονομική ευκαιρία. Προωθώντας την επανάσταση, η Ευρώπη μπορεί να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας.

Εξασφάλιση βιώσιμου ενεργειακού εφοδιασμού

Η ενέργεια είναι ένα από τα βασικά στοιχεία της ευρωπαϊκής οικονομίας. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε σταθερό και βιώσιμο εφοδιασμό με λογικό κόστος για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. Ο κόσμος αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις όσον αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και την υπερθέρμανση του πλανήτη, μεγάλο μέρος των οποίων συνδέεται με τη συνεχιζόμενη μαζική χρήση ορυκτών καυσίμων.

Παράλληλα, η ΕΕ αντιμετωπίζει τις σοβαρές προκλήσεις της εξάρτησης από εισαγωγές ενέργειας και της ασφάλειας εφοδιασμού, καθώς και το υψηλό κόστος της ενέργειας, το οποίο  βλάπτει την ανταγωνιστικότητα των βιομηχανιών μας στην παγκόσμια οικονομία. Πιστεύουμε πως το μέλλον βρίσκεται στην Ενεργειακή Ένωση, βασισμένη σε δύο πυλώνες: τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας (ενίσχυση της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας) και την ολοκλήρωση της ενεργειακής αγοράς της ΕΕ, ώστε να υπάρχει ελεύθερη διασυνοριακή ροή ενέργειας. Πρέπει να βελτιώσουμε την ενεργειακή απόδοση, να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και να προωθήσουμε τις επενδύσεις σε καθαρές τεχνολογίες.

Προσιτή ενέργεια και καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής