Kasvihuonekaasupäästöjen ja kertakäyttömuovien vähentäminen

EU:lla on johtava asema ilmastonmuutoksen torjunnassa ja sitoumuksessa edistää siirtymistä vähähiiliseen talouteen, jotta voidaan saavuttaa Pariisin sopimuksen kunnianhimoinen tavoite maapallon lämpötilan nousun rajoittamisesta huomattavasti alle kahteen celsiusasteeseen esiteollisesta tasosta.

EU:n on sitä varten laadittava pitkän aikavälin kasvihuonepäästöjen vähennysstrategia vuoteen 2020 mennessä ja yhdistettävä siinä politiikan kannalta asianmukaisesti tavoite ja yritystemme kilpailukyky. Ilmastotavoitteissamme keskitytään teollisuuden päästöjen vähentämiseen päästökauppajärjestelmän (ETS) avulla. Järjestelmässä yritykset voivat vähentää päästöjään kustannustehokkaasti. Lähitulevaisuudessa myös lentokoneilla, uusilla henkilöautoilla ja kuorma-autoilla on entistä tiukemmat päästörajat.

Lisäksi on puututtava meriämme ja rantojamme pilaavaan muoviroskaan. Jos nyt ei tehdä mitään, pian ei ehkä ole mitään tehtävissä. Kaikkien kertakäyttöisten muovien korvaaminen innovatiivisilla vaihtoehdoilla ja uudelleenkäytettävillä tuotteilla on sekä hyväksi maapallolle että taloudellinen mahdollisuus. EU voi luoda uusia työpaikkoja johtamalla vallankumousta.

Vastuullisen energian toimituksen turvaaminen

Energia on EU:n talouden keskeisiä osia. Tavoitteenamme on varmistaa vakaa ja vastuullinen kohtuuhintainen toimitus yrityksille ja kotitalouksille. Kasvihuonepäästöt ja ilmaston lämpeneminen aiheuttavat maailmalle vakavia haasteita, ja suurin osa niistä liittyy fossiilisten polttoaineiden valtavaan jatkuvaan käyttöön.

EU:lla on samaan aikaan suuria haasteita myös energian tuontiriippuvuudessa ja toimitusvarmuudessa sekä energian korkeissa kustannuksissa. Ne haittaavat yritystemme kilpailukykyä maailmantaloudessa. Meidän mielestämme paras etenemistapa on energiaunioni, joka perustuu kahteen pilariin: energialähteiden monipuolistamiseen (uusiutuvan energian tuotannon edistämiseen) ja EU:n energiamarkkinoiden yhdentämiseen, jotta energia voi virrata vapaasti rajojen yli. Energiatehokkuutta on parannettava, kasvihuonepäästöjä vähennettävä ja investointeja puhtaaseen teknologiaan edistettävä.

Kohtuuhintaista energiaa ja ilmastonmuutoksen torjuntaa