Siltumnīcefekta gāzu emisijas un vienreizlietojamu plastmasas izstrādājumu samazināšana

Eiropa ieņem vadošo lomu cīņā pret klimata izmaiņām un centienos panākt progresu pārejā uz zemu oglekļa dioksīda emisiju ekonomiku, lai sasniegtu ambiciozo Parīzes nolīguma  mērķi – ierobežot vispārējās temperatūras paaugstināšanos tā, ka globālā temperatūra nepārsniedz 2 °C salīdzinājumā ar līmeni pirms rūpniecības laikmeta.

Tādēļ ES līdz 2020. gadam jāizstrādā ilgtermiņa siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšanas stratēģija – vienlaikus rodot atbilstošu politisko līdzsvaru starp mūsu uzņēmumu ambīcijām un konkurētspēju. Lai sasniegtu klimata pārmaiņu mērķus, mēs pievēršam uzmanību rūpniecības radītu emisiju samazināšanai, izmantojot tirdzniecības sistēmu, kuras nosaukums ir ETS – Emisiju kvotu tirdzniecības sistēma , kas uzņēmumiem ļauj efektīvi samazināt emisiju kvotu radītās izmaksas. Tuvākajā nākotnē stingrāki emisiju ierobežojumi attieksies arī uz lidmašīnām, jauniem vieglajiem kravas un pasažieru automobiļiem.

Mums jāaptur arī plastmasas atkritumi, kas aprij mūsu jūras un krastmalas. Ja mēs nerīkosimies jau tagad, mums drīz vien vairs varētu nebūt ar ko rīkoties. Visas vienreizlietojamās plastmasas nomaiņa ar inovatīvām alternatīvām un vairākkārt lietojamiem produktiem varētu būt ne tikai derīga planētai, bet jau tagad ir ekonomiska izdevība. Eiropa ir šīs revolūcijas priekšgalā un var radīt jaunas darbavietas.

Ilgtspējīgas energoapgādes nodrošināšana

Enerģija ir viens no galvenajām Eiropas ekonomikas sastāvdaļām. Mūsu mērķis ir nodrošināt mūsu uzņēmumiem un mājsaimniecībām vienmērīgu un ilgtspējīgu apgādi par saprātīgām izmaksām. Pasaule saskaras ar nopietnām siltumnīcefekta gāzu emisijas un vispārējās sasilšanas izraisītām problēmām, kas lielā mērā ir saistītas ar nepārtrauktu fosilo enerģijas avotu izmantošanu.

Vienlaikus ES saskaras ar nopietnām problēmām, ko rada atkarība no enerģijas importa un piegādes drošības, kā arī enerģijas augstajām izmaksām, kas kaitē mūsu nozaru konkurētspējai pasaules ekonomikas kontekstā. Mēs uzskatām, ka turpmākās virzības pamatā ir tāda Eiropas Savienība, kas balstīta uz diviem aspektiem: enerģijas resursu dažādošana (atjaunojamās enerģijas ražošanas stimulēšana) un ES enerģijas tirgus integrācija, kas nodrošina enerģijas plūsmu pāri robežām. Mums jāuzlabo energoefektivitāte, jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisijas un jāveicina ieguldījumi tīrās tehnoloģijās.

19.10.2018

Pieejama enerģija un cīņa pret klimata pārmaiņām