Намаляване на емисиите на парникови газове и пластмасовите изделия за еднократна употреба

Европа има водеща роля в борбата срещу изменението на климата и по отношение на ангажимента за стимулиране на напредъка към нисковъглеродна икономика, с които да изпълним амбициозната цел на Парижкото споразумение за ограничаване на повишаването на глобалната температура до по-малко от 2 °C над прединдустриалните равнища.

За целта ЕС трябва да разработи дългосрочна стратегия за намаляване на емисиите от парникови газове до 2020 г. — като обаче установи подходящо съчетание от политики, в което са балансирани амбициозните цели и конкурентоспособността на нашите предприятия. Нашите цели за климата са насочени към намаляването на емисиите от промишлеността чрез система за търговия ETS – Схема за търговия с емисии , която дава възможност на предприятията ефективно да намалят разходите си на емисии. В близко бъдеще и самолетите, както и новите автомобили и микробусите ще подлежат на по-строги ограничения на емисиите.

Освен това трябва да се справим с пластмасовите отпадъци, които завладяват моретата и плажовете ни. Ако не предприемам мерки сега, има вероятност скоро проблемът да се окаже неразрешим. Заместването на всички пластмасови изделия за еднократна употреба с иновативни алтернативи и продукти за многократна употреба не само ще бъде добро за планетата, но е и само по себе си икономическа възможност. Като водеща сила в този революционен процес Европа може да създаде нови работни места.

Осигуряване на стабилни енергийни доставки

Енергетиката е сред ключовите отрасли на европейската икономика. Нашата цел е да обезпечим стабилността и устойчивостта на енергоснабдяването на разумна цена за нашите предприятия и домакинства. Светът е изправен пред големи предизвикателства от емисиите на парникови газове и глобалното затопляне, голяма част от които са свързани с непрекъснатото масово използване на изкопаеми горива.

В същото време ЕС е изправен пред сериозните предизвикателства, свързани със зависимостта от енергийните доставки, както и високите цени на енергия, което вреди на конкурентоспособността на нашите отрасли в глобалната икономика. Вярваме, че пътят напред минава през енергиен съюз, който се основава на два стълба: диверсификация на източниците на енергия (увеличаване на енергопроизводството от възобновяеми източници) и интегриране на енергийния пазар на ЕС, което да доведе до свободно движение на енергията през границите. Трябва да подобрим енергийната ефективност, да намалим емисиите на парникови газове и да насърчим инвестициите в чисти технологии.

Достъпна енергия и борба с изменението на климата