Rynek Wewnętrzny i Ochrona Konsumentów

W pełni funkcjonujący jednolity rynek

Komisja ta koordynuje krajowe przepisy dotyczące jednolitego rynku i unii celnej na szczeblu UE, w szczególności w zakresie swobodnego przepływu towarów, swobodnego przepływu specjalistów, harmonizacji norm technicznych, prawa przedsiębiorczości i swobody świadczenia usług we wszystkich sektorach poza sektorem finansowym i pocztowym. Przyjmuje również środki, które mają na celu zidentyfikowanie i wyeliminowanie wszelkich przeszkód, które mogłyby uniemożliwić prawidłowe funkcjonowanie rynku wewnętrznego. Ponadto promuje i chroni gospodarcze interesy konsumentów na jednolitym rynku.

Grupa EPL doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że dobrze funkcjonujący jednolity rynek jest kluczem do odblokowania dobrobytu, innowacji i większej konkurencyjności. Przyjmując, że uwolnienie potencjału jednolitego rynku cyfrowego jest jedną z wielu możliwości i wyzwań, jakie przed nami stoją, współpracujemy ze wszystkimi państwami członkowskimi UE, aby zagwarantować, że przepisy dotyczące jednolitego rynku są praktyczne, właściwie wdrażane i egzekwowane.

Chcemy zapewnić bezpieczeństwo produktów, ochronę praw konsumentów, informowanie konsumentów o produktach lub usługach i wyeliminowanie zachowań antykonkurencyjnych.

W toku

No result

Powiązane stanowisko

Ekonomia, miejsca pracy i środowisko

więcej na temat

informacje 01.01.1970 - 1:00
news 01.01.1970 - 1:00
GOSPODARKA I ŚRODOWISKO NATURALNE

Koniec nieuzasadnionej dyskryminacji w sieci

Europosłowie przyjęli dziś rozporządzenie, które kończy geoblokowanie internetowej sprzedaży towar...