Ekonomia, miejsca pracy i środowisko

Wprowadzanie prawdziwej zmiany w codziennym życiu Europejczyków

Nasza Grupa Robocza ds. Gospodarki, Zatrudnienia i Środowiska zajmuje się kilkoma bardzo różnorodnymi kwestiami: zaczynając od przyszłości Unii Gospodarczej i Walutowej w UE, euro i stabilności finansowej aż po dostawy i bezpieczeństwo energetyczne, politykę klimatyczną, ochronę środowiska i jakość powietrza. Jednolity rynek cyfrowy, telekomunikacja, badania i rozwój, wsparcie dla MŚP, filar społeczny UE i bezpieczeństwo żywności również wchodzą również w zakres kompetencji tej Grupy Roboczej.

Od zawsze byliśmy siłą napędową zmian, osiągając znaczące wyniki w wielu różnych dziedzinach. Udało nam się znieść opłaty roamingowe wewnątrz UE. Uruchomiliśmy wypłaty prawie 200 miliardów euro na prywatne inwestycje w Europie i stworzyliśmy ponad 300 000 miejsc pracy za pośrednictwem Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Kładliśmy silny nacisk na stworzenie Europejskiej Unii Obronnej, zapewniając 500 milionów euro z unijnych funduszy na wspólne badania i rozwój w dziedzinie obrony.

Nasze priorytety na przyszłość są równie szerokie i godne uwagi: reforma strefy euro, zwiększenie budżetu przeznaczonego na badania i rozwój w nadchodzącym programie ramowym badań i innowacji Horizon Europe oraz wzmocnienie programu obrony przemysłowej.

Przewodniczący

Esther de LANGE

Komisje w tej grupie roboczej

Ochrona Środowiska Naturalnego, Zdrowie Publiczne i Bezpieczeństwo Żywności

Budowanie zrównoważonej Europy Walka ze zmianami ...

Pandemia COVID-19: wyciągnięte wnioski i zalecenia na przyszłość

Komisja Specjalna ds. Pandemii COVID-19: wyciągnięte wnioski i zalecenia na p...

Przemysł, Badania Naukowe i Energia

Przygotowywanie Europy do następnej fali innowacji Komisja odpowiada również za politykę badawczą, w tym za roz...

Rynek Wewnętrzny i Ochrona Konsumentów

W pełni funkcjonujący jednolity rynek Komisja ta koordynuje krajowe przepisy dotyczące jednolitego rynku i unii ce...

Sprawy Gospodarcze i Monetarne

Stymulowanie wzrostu w celu zwiększania zatrudnienia Na wysokim szczeblu komisja ta ma na celu stymulowanie wzrostu, a tym samym ...

FISC

Sprawy Podatkowe

Podkomisja do Spraw Podatkowych (FISC), powołana pod zwierzchnictwem Komisji Gospodarczej i Monetarnej (ECON), zajmie się wszystkimi kwestiami dotyczącymi po...

Transport i Turystyka

Więcej inwestycji, mniej zanieczyszczeń W swojej istocie komisja ta jest odpowiedzialna za tworzenie wspólnej europejskiej polityki w z...

Zatrudnienie i Sprawy Socjalne

Poprawa zatrudnienia młodzieży, integracji i mobilności Działania komisji obejmują między innymi politykę szkolenia zawodowego (w tym kw...

Doctor holding out stethescope with focus on object

Zdrowie Publiczne

To make public health a European priority We have consistently called for the creation of a European Health Union that brings true benefits to EU...

Powiązane stanowisko

Ekonomia, miejsca pracy i środowisko

Related Position Papers

publikacje 07.10.2022

POLITYKA KOSMICZNA NA RZECZROZWOJU, PRZEMIAN GOSPODARCZYCH I BEZPIECZEŃSTWA W EUROPIE

Wizja Grupa EPL dąży do utrzymania i r...

publikacje 07.07.2021

Dokument przedstawiający stanowisko Grupy EPL: europejska strategia dotycząca opieki

W całej Europie zapewnianie opieki i korzystanie z ...

publikacje 19.05.2021

Stanowisko Grupy EPL dla Komisji Transportu i Turystyki w sprawie rodzajów transportu

1. Sektor motoryzacyjny W kontekście ...

publikacje 01.07.2020

Dokument przedstawiający stanowisko grupy EPL - Unia Europejska na rzecz Zdrowia

Gdy życzymy komuś wszystkiego najlepszego na urodziny czy z...

Kontakt