Budżet

Budżet odzwierciedlający priorytety UE

Nasze priorytety budżetowe są wyraźnie określone: pobudzenie konkurencyjności, ochrona osób najbardziej zagrożonych, wzmocnienie obrony i bezpieczeństwa UE, ustabilizowanie sytuacji w bezpośrednim sąsiedztwie UE oraz zapewnienie rozwoju umożliwiającego włączenie społeczne oraz takiego, który zapewni trwałość społeczeństw i naszej planety

Grupa EPL jest świadoma swojej odpowiedzialności względem obywateli UE i swojej roli w zarządzaniu zasobami UE, gdyż struktura i wielkość budżetu UE ma bezpośredni wpływ na życie obywateli.

Uważamy więc, że obywatele UE zawsze stanowią priorytet jej budżetu. Sposób wydatkowania przez nas zasobów wpływa na ich życie. Zdajemy sobie w szczególności sprawę z naszej odpowiedzialności względem przyszłych pokoleń. Musimy umożliwić UE radzenie sobie z nową rzeczywistością, w której będą żyć młodzi ludzie, jak również wzmocnić pozycję młodych, by mogli bez lęku stawić czoło przyszłości.

Uważamy, że wydatki UE powinny zapewniać najlepszą relację jakości do ceny oraz, że budżet powinien odzwierciedlać wspólne priorytety UE, a nie indywidualne interesy narodowe. W tym celu popieramy system zasobów własnych Unii Europejskiej i ograniczamy prowadzone w Radzie debaty na temat udziału wkładów krajowych.

Ponadto jesteśmy zdania, że budżet UE powinien być wykorzystany w taki sposób, aby odbudować zaufanie i wzmocnić dialog z obywatelami, jak również wypracować efekty synergii we współpracy z parlamentami krajowymi i regionalnymi.

W toku

No result

Powiązane stanowisko

Budżet, rolnictwo i fundusze regionalne

więcej na temat

No result