Missie


  • Werken aan het voordeel van alle Europeanen om een ambitieuzer en zelfverzekerder Europa op te bouwen waar iedereen gelijke kansen krijgt op slagen: een verenigd Europa verdedigen dat subsidiariteit verdedigt, zonder tegenstellingen tussen een Europese, nationale en lokale identiteit.

  • Mensen moeten centraal staan in het Europees project, Europese democratie en verantwoordelijkheid van de instellingen versterken; de Europese manier van leven verdedigen, opkomen voor een verenigd Europa dat gebaseerd is op waarden als menselijke waardigheid, vrijheid, solidariteit, respect voor mensenrechten en de rechtstaat.

Visie


Een verenigd Europa waarin elk individu zichzelf maximaal kan ontwikkelen. Een eerlijke, competitiever en democratischer Europa waar mensen reizen, werken, zakendoen, investeren, van elkaar leren, kopen, verkopen, samenwerken en samenkomen. Een zelfzeker Europa dat haar eigen unieke geschiedenis en erfgoed erkent en haar levenswijze durft verdedigen. Een sterk Europa dat bereid is om mee te spelen wereldwijd.

Waarden


  1. Wij respecteren menselijke waardigheid, vrijheid en verantwoordelijkheid, gelijkheid en gerechtigheid, solidariteit en subsidiariteit. We hanteren de joods-christelijke waarden als basis en zijn vastberaden om godsdienstvrijheid over de hele wereld te verdedigen.

  2. Wij verdedigen een representatieve democratie, de scheiding der machten, mensenrechten en de rechtsstaat. We kanten ons tegen elke vorm van totalitarisme, ongeacht de ideologische strekking.

  3. Wij staan voor een eerlijke samenleving die gelijke kansen biedt en belangen van toekomstige generaties veiligstelt. We zijn voor een Sociale Markteconomie die gebaseerd is op vrijheid, verantwoordelijkheid en eerlijkheid. Een markt die kansen geeft aan privéondernemingen, economische voorspoed omarmt en daarbij niemand uitsluit.

  4. Wij geloven in verantwoord beheer van natuurlijke rijkdommen, die aan onze noden tegemoetkomen en de levensomstandigheden van iedereen verbeteren. Duurzame ontwikkeling dat onze planeet beschermt voor toekomstige generaties. We steunen de ontwikkeling van nieuwe technologie, onderzoek en innovatie die inzet op een verbetering van onze levenskwaliteit.