Recente nieuwsfeiten

Meerjarenbegroting

Het Europees Parlement heeft met een ruime meerderheid de Europese meerjarenbegroting voor de periode 2014-2020 goedgekeurd. Europarlementslid Jean-Luc...

Zie ook

Wilfried Martens

De Voorzitter van de Europese Volkspartij (EVP) Wilfried Martens is overleden in de nacht van 9 oktober op de leeftijd van 77 jaar. De EVP en de EVP...

Zie ook

Nieuwe EU regels: grotere veiligheid in de luchtvaart

Het Europees Parlement heeft een uitvoeringsbesluit goedgekeurd dat op Europese schaal de maximale...

Zie ook
EVP-Fractie
in het Europees Parlement

Wij zetten ons in voor een sterk Europa

De EVP-familie heeft altijd bijgedragen aan het verhaal van de Europese samenwerking. Nu Europa opnieuw voor uitdagingen staat, houden we die erfenis in ere door trouw te blijven aan onze overtuigingen: een verenigd Europa is gebaseerd op de menselijke waardigheid, vrijheid, mensenrechten, rechtsstaat, solidariteit en subsidiariteit.

We staan voor een zelfverzekerd Europa dat trots is op zowel West- als Oost-Europa, op zowel de kleinste als de grootste lidstaten. We staan voor een ambitieus Europa dat onze waarden beschermt, behoudt, kansen creëert, zodat Europeanen hun leven kunnen leven zoals zíj dat willen.

Ons standpunt over

Economy, jobs & environment working group image

Juridische & binnenlandse Zaken

Legal & home affairs working group image

Economie, banen & het milieu

Budget, agriculture and regional funding working group image

Budget, landbouw & regionale financiering

Foreign affairs working group image

Buitenlandse zaken