Hoe doen we dat

Wij verenigen centrumrechtse politici die u verkozen heeft in elke lidstaat. Deze Europarlementsleden uit de lidstaten vormen nationale delegaties die samenzitten in onze politieke fractie. Uw delegatie zal uw nationaal standpunt ter sprake brengen en dat meenemen in een gemeenschappelijke visie die door de EVP-Fractie gedragen worden.

Ontdek hoe de door u verkozen Europarlementsleden uw belangen vertegenwoordigen op het gebied van wetgevings- en beleidskwesties op Europees niveau.

Europarlementsleden in de EVP-Fractievergaderzaal

Hoe we in de praktijk werken

Onze fractie komt voor elke plenaire vergadering samen om een gemeenschappelijk standpunt over de verschillende agendapunten van het Europees Parlement te bepalen en hoe ze zal stemmen. Voordien wordt er al veel voorbereidend werk uitgevoerd op het niveau van commissies en delegaties om een licht te kunnen werpen op de vele kanten van beleidswerk. Om zeker te zijn dat ons beleid samenhangend is, structureren we onze voorbereidend werk in vier Werkgroepen die elk heel wat commissies bevatten. De Europarlementsleden die u verkozen heeft, zetelen in een of meerdere werkgroepen. Velen bekleden daarnaast ook een functie in de beleidsstructuur van de fractie.