Stages en programma’s

Onze stages van vijf maanden bieden een unieke kans om te leren hoe het Europees Parlement werkt en om praktische kennis op te doen over het functioneren van onze politieke groep. Tijdens de stage worden stagiairs bijgestaan door een begeleider van ons Secretariaat.

 

Wat wij bieden:

Betaalde stages van 5 maanden

Wij bieden stagemogelijkheden van vijf maanden aan EU-burgers en kandidaten van geassocieerde en kandidaat-landen. Verder bieden we ook stagemogelijkheden aan een beperkt aantal burgers van andere landen.

De stage is bedoeld voor jongeren die een universitair diploma hebben behaald of drie jaar van hun studie (ten minste zes semesters) hebben voltooid aan een universiteit of een gelijkwaardig instituut voor hoger onderwijs.

De EVP-Fractie dekt accommodatiekosten in Brussel met een maandelijkse vergoeding van 1500 euro. Reis- en verblijfskosten naar en in Straatsburg worden ook vergoed (eenmalig).

Onbetaald, bij kortlopende stages van maximaal 3 maanden (wanneer de stage verplicht is in het kader van de universitaire studies)

Dit type stage is bedoeld voor universitaire studenten die nog geen zes semesters hebben gestudeerd aan de universiteit en wanneer het een verplichte stage is in het kader van de universitaire studie. Dit moet gerechtvaardigd worden door een brief van de desbetreffende universiteit. De EVP-groep heeft een beperkt aantal plekken voor dit type stage.

Bovendien heeft de EVP-groep een verplichte, primaire ziekte- en ongevallenverzekering voor stagiaires. Alle stagiairs kunnen eenmalig een plenaire sessie van het Europees Parlement in Straatsburg bijwonen.

Als werkgever die naar gelijke kansen streeft, moedigen we aan dat ook jongeren met een beperking solliciteren.

Wie kan er solliciteren?

Voor zowel betaalde- als onbetaalde stages kun je solliciteren, zo lang als:

 

  • Je burger bent van een EU-lidstaat, van een geassocieerd lid of een kandidaat-lidstaat.
  • Je twee EU-talen beheerst, waarvan er een Engels, Frans of Duits is. Voor burgers buiten de Europese Unie, volstaat de kennis van een van de werktalen in de EU (op B2-niveau of hoger).
  • Je niet eerder een betaalde stage gedaan hebt in een EU-instelling, of al betaald werk na het afstuderen.
  • Voor de betaalde stage: moet je een universitair diploma hebben of drie jaar studie (ten minste zes semesters) aan een universiteit of een gelijkwaardig instituut voor hoger onderwijs hebben afgerond;
  • Voor de onbetaalde stage: wanneer je geen 6 universitaire semesters hebt voltooid, moet je een attest van de universiteit overleggen waarin staat dat een stage verplicht is in het kader van je studie en de vereiste duur ervan.

Hoe solliciteren

Geïnteresseerden in een stage moeten dit online formulier invullen.

Belangrijk: Houd er rekening mee dat u van tevoren enkele documenten moet voorbereiden, zoals aanbevelingsbrieven en kopieën van diploma's, aangezien deze bij het aanvraagformulier moeten worden toegevoegd.

Voor meer informatie, raadpleeg de onderstaande ‘Oproep voor Interesse’ voor stagiairs.

Verdere details over stages bij de EVP-Fractie, vind je bij Regels.

Voordat u solliciteert, raadpleeg de vereisten en instructies voor de sollicitatie door hieronder te klikken op de relevante functieomschrijving:

 

 

Wanneer solliciteren

STAGEPERIODEDIGITALE SOLLICITATIE
Februari – JuniGaat open op 15 oktober en sluit 12:00 (CET) op 15 november
September – FebruariGaat open op 15 april en sluit 12:00 (CET) op 15 mei

Richt uw vragen over stagemogelijkheden tot:

* Wij behandelen geen emails die rechtstreeks naar medewerkers verstuurd worden.

epp-stages@europarl.europa.eu

Huidige vacatures

We hebben momenteel geen vacatures. Probeer het later nog eens

 

2 vrouwen lachen terwijl ze naar een laptopscherm kijken

Jong MP Erasmus

Ons Young Member’s Network (YMN) lanceerde het Jong MP Erasmus Programma met twee doelen voor ogen: nationale en Europese politici dichterbij elkaar brengen en een netwerk van jonge politici creëren om samen aan de toekomst van Europa te werken.

Het Jong MP Erasumus Programma geeft jonge parlementairen van EVP-zusterpartijen de kans om zelf te ontdekken hoe het Europees Parlement werkt en hoe EU-wetgeving tot stand komt. Deelnemers brengen een week in Brussel door en werken rond een thema waarmee ze dagelijks bezig zijn. Dit in samenwerking met jonge Europarlementsleden. Ze nemen deel aan groepsvergaderingen, commissievergaderingen en plenaire zittingen. Ook ontmoeten ze invloedrijke personen, beslissingsmakers, kiezers en journalisten. Een unieke kans om zowel ideeën uit te wisselen en een netwerk op te bouwen.

Interesse om deel te nemen aan het programma? Zend dan een e-mail naar

epp-youngmembers@europarl.europa.eu. Wij houden u nadien verder op de hoogte.

Het EVP-groep Jonge Leden Netwerk (YMN) dekt accommodatie- en reiskosten.

Onderzoeksbeurs

Onze onderzoeksbeurs tracht onderzoekers met een interesse in geschiedenis, de rol en impact van de christendemocratie op Europese integratie te helpen met hun voortgang. Jaarlijks biedt het programma onderzoekers toegang tot rechtstreekse bronnen in het Historische Archieven van de Europese Unie in Firenze, de EVP-Fractie Archieven in Brussel en/of de Konrad Adenauer Stichting (KAS) in Sankt Augustin, nabij Bonn.

Geïnteresseerden dienen een sollicitatie door te sturen tegen eind juni. Eind juli laten wij weten of de sollicitatie succesvol was. Geselecteerde kandidaten zullen een onderzoekstoelage van 5000 euro toegewezen krijgen om kosten voor rechtstreekse bronnen te dekken.

Meer weten over onze jaarlijkse onderzoeksbeurs, surf dan naar Postgraduate Research Grant(s) on Christian Democracy and European Integration.

 

Close up of colourful suspension files in a filing cabinet

Getuigenissen