Interculturele dialoog

Religieuze instanties spelen een belangrijke rol bij het oplossen van conflicten en dragen bij tot maatschappelijke rust door te helpen maatschappelijke waarden tot stand te brengen, te verspreiden en te beschermen. Zij oefenen direct en indirect aanzienlijke invloed uit op de maatschappij; wanneer we over kerken spreken, hebben we het ook over circa honderden miloenen gelovigen.

Als politieke fractie moeten wij inzicht krijgen in de opvattingen en activiteiten van diverse religieuze organisaties met betrekking tot onderwerpen als maatschappelijke spanningen, migratie en onderwijs. We moeten met vertegenwoordigers van religieuze groeperingen samenwerken, waarbij we elkaars onafhankelijkheid wederzijds erkennen. Als enige fractie in het Europees Parlement onderhouden wij een reeds lang bestaande dialoog met orthodoxe, katholieke, protestantse, islamitische en joodse gelovigen.

Nektarios Ioannou, afgevaardigde van de Orthodoxe Kerken in de Europese Unie, spreekt met Emmanuel Pisani, Directeur van het Instituut voor Wetenschappen and Theologie van Religies aan het Katholieke Instituut te Parijs


Vrijheid van godsdienst is een grondrecht. Wij geloven dat we dat recht moeten verdedigen en hier openlijk over moeten discussiëren. Wij zoeken de dialoog en streven naar samenwerking met de betrokken religieuze gemeenschappen.

Aan onze jaarlijkse conferenties over religieuze dialoog nemen enkele honderden mensen deel, onder wie Europarlementariërs, religieuze leiders, regeringsvertegenwoordigers, ngo's, genodigden en geïnteresseerden. Zij gaan in gesprek over onderwerpen die betrekking hebben op de interculturele dialoog en de dialoog tussen religie en politiek.

In het kader van andere openbare en interne bijeenkomsten werken we bovendien in toenemende mate samen met gerenommeerde religieuze deskundigen.

Interreligious Dialogue News