committee

Mensenrechten

Prioriteit geven aan mensenrechten in het EU‑beleid

De Europese Unie handhaaft in haar externe betrekkingen de grondbeginselen van vrijheid, democratie, de eerbiediging van de mensenrechten, de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat. Deze subcommissie helpt de Commissie buitenlandse zaken bij de bevordering van democratische waarden, mensenrechten en de bescherming van minderheden in derde landen binnen en buiten Europa.

Mensenrechten bevorderen

De subcommissie houdt toezicht op de dialogen en besprekingen inzake mensenrechten die de EU met derde landen is gestart. Om ervoor te zorgen dat de mensenrechten hun hoge prioriteit behouden in het EU‑beleid, voert de subcommissie jaarlijks bezoeken ter plaatse uit om toezicht te houden op de mensenrechtensituatie en om er in overleg te treden met verschillende belanghebbenden.

Sinds 1988 kent het Europees Parlement de jaarlijkse Sacharovprijs voor de vrijheid van denken toe ter erkenning van de inspanningen van individuen of groepen om de mensenrechten en de fundamentele vrijheden te bevorderen en om onderdrukking en onrecht te bestrijden. De EVP‑Fractie is trots in de 30 jaar dat deze prijs bestaat verschillende winnaars ervan te hebben mogen voordragen, waaronder de Democratische oppositie in Venezuela, Cubaanse dissidenten, vertegenwoordigers in Belarus, voorstanders van de Arabische Lente en de Russische oppositieleider Aleksej Navalny.

5 handen vormen een cirkel