committee

Mensenrechten

Mensenrechten centraal stellen in het beleid

De Europese Unie zet haar externe betrekkingen in voor de ondersteuning van democratie en mensenrechten, in overeenstemming met haar oprichtingsbeginselen van vrijheid, democratie en de eerbiediging van de mensenrechten, de fundamentele vrijheden en de rechtsstaat. De Subcommissie mensenrechten is verantwoordelijk voor de ondersteuning van de Commissie buitenlandse zaken bij kwesties betreffende mensenrechten, de bescherming van minderheden en de bevordering van democratische waarden in derde landen binnen en buiten Europa.

Bevordering van mensenrechten

De subcommissie heeft als taak toezicht te houden op de specifieke mensenrechtendialogen en -overlegrondes die de EU met derde landen voert. Ieder jaar stuurt zij delegaties naar plaatsen binnen en buiten Europa om de mensenrechtensituatie ter plaatse te onderzoeken en te overleggen met een groot aantal verschillende belanghebbenden.

Sinds 1988 reikt het Europees Parlement jaarlijks de Sacharovprijs voor de vrijheid van denken uit aan mensen en groepen mensen die zich inzetten voor mensenrechten en fundamentele vrijheden en strijden tegen onderdrukking en onrechtvaardigheid. De EVP-Fractie is er trots op dat zij, gedurende de dertig jaar dat de prijs bestaat, meerdere prijswinnaars heeft genomineerd, zoals de democratische oppositie van Venezuela, Cubaanse dissidenten, een vertegenwoordiger van Belarus en vertegenwoordigers van de Arabische lente.

Recent activities