committee

Visserij

Vereenvoudigde en duurzame visserij

Het visserijbeleid moet de belangen van een breed scala aan belanghebbenden met elkaar verzoenen en tegelijkertijd de levensvatbaarheid op lange termijn van het mariene milieu en de visbestanden, de bestaansmiddelen van de vissers en de toekomst van de visserijgerelateerde industrieën en kustgemeenschappen veiligstellen.

De EVP-Fractie heeft de bestaansmiddelen van vissers in de Noordzee beschermd door een kader van regels te steunen die duurzame visserij in de Noordzee mogelijk maken. Wij hebben gevochten voor nieuwe regels die de maatregelen die zij gebruiken om vis te vangen vereenvoudigen en tegelijkertijd de maatregelen afstemmen op de specifieke behoeften van elke visserijtak, waardoor de sector flexibiliteit krijgt terwijl het hoofddoel behouden blijft: de duurzaamheid van de visbestanden.

Een man in vistuig staat op zijn trawler

Andere gerelateerde inhoud