committee

Visserij

De visserij vereenvoudigden en de toekomst ervan waarborgen

Het visserijbeleid moet de belangen van tal van belanghebbenden verzoenen en daarbij niet alleen de levensvatbaarheid op lange termijn van het mariene milieu en de visserijbestanden waarborgen, maar ook een goed inkomen voor de vissers en de toekomst van de visserijsector in het algemeen en van de kustgemeenschappen.

De EVP-Fractie heeft de bestaansmiddelen van de Noordzeevissers beschermd door haar steun te verlenen aan een wetgevingskader dat duurzame visserij in de Noordzee mogelijk maakt. Wij hebben ons hard ingezet voor nieuwe regels die de bestaande visvangstmaatregelen vereenvoudigen, waarbij de maatregelen worden afgestemd op de specifieke behoeften van elke visserijtak, waardoor de sector flexibeler wordt en het hoofddoel, namelijk duurzame visserijbestanden, voorop blijft staan.

Andere gerelateerde inhoud