committee

Visserij

Vereenvoudigde en duurzame visserij

De EVP-Fractie streeft ernaar het milieu te beschermen en tegelijkertijd vissers, hun bestaansmiddelen en de voedselzekerheid in Europa te ondersteunen.

De visserijsector van de EU heeft zijn strategische belang aangetoond tijdens Brexit, de Corona pandemie en meest recentelijk de oorlog in Oekraïne. Deze sector speelt een cruciale rol bij het waarborgen van voedselzekerheid, zelfvoorziening in Europa en het terugdringen van voedselverspilling.

Wij pleiten voor raadpleging van belanghebbenden en uitgebreide sociaaleconomische effectbeoordelingen voor alle maatregelen die gevolgen hebben voor vissers en hun bestaansmiddelen. De EVP-Fractie benadrukt dat de maatregelen moeten worden afgestemd op de specifieke behoeften van elke visserijtak, waarbij de flexibiliteit in de sector wordt bevorderd, met behoud van de primaire doelstelling ervan: de duurzaamheid van de visbestanden.

Een man in vistuig staat op zijn trawler

Andere gerelateerde inhoud