committee

Ontwikkelingssamenwerking

EU‑ontwikkelingssamenwerking nieuw leven inblazen

In praktische zin is deze commissie verantwoordelijk voor het maken van de begroting voor humanitaire hulp en ontwikkelingssamenwerking van de EU en voor het toezicht op de wijze waarop de Europese Commissie en de Europese Dienst voor extern optreden EU‑middelen gebruiken en het EU‑beleid op deze gebieden uitvoeren.

De EVP‑Fractie is de drijvende kracht achter meer doeltreffende en resultaatgerichte partnerschappen om de effecten van onze ontwikkelingssamenwerking te vergroten. Wij nemen geregeld deel aan politieke dialogen, zowel bilateraal als met de betrokken internationale organisaties en interparlementaire fora, om zo democratische waarden, een goed bestuur en mensenrechten in ontwikkelingslanden te bevorderen.

De EVP‑Fractie pleit voor een verschuiving van de steeds meer achterhaalde donor‑ontvanger‑mentaliteit naar partnerschappen op voet van gelijkheid. Deze verschuiving moet beide partijen in staat stellen hun eigen belangen na te streven, maar ook gemeenschappelijke gebieden voor samenwerking vast te stellen waarbinnen we de handen ineen kunnen slaan. Afgelopen jaar alleen al heeft de EVP‑fractie een standpuntnota over de betrekkingen tussen de EU en Afrika aangenomen, die de weg moet effenen voor een doeltreffender partnerschap dat voor beide partijen voordelig is.

Strategische prioriteiten die wederzijds voordelig zijn

De EVP‑Fractie is van mening dat ontwikkelingssamenwerking gebaseerd moet zijn op strategische prioriteiten en op de belangen die we met onze partnerlanden gemeenschappelijk hebben. Er is geen ontwikkeling zonder veiligheid; daarom steunen wij een betere samenwerking tussen de EU en ontwikkelingslanden om veiligheid en stabiliteit te bevorderen en om gedwongen ontheemding aan te pakken.

Als christendemocraten staan wij erop dat iedereen, op voorwaarde dat de omstandigheden zich ervoor lenen, kan bijdragen aan de verbetering van zijn levensomstandigheden en aan de ontwikkeling van zijn gemeenschap als geheel. Onze ontwikkelingssamenwerking moet mensen in staat stellen dit te doen.

Het is daarom noodzakelijk dat we kwalitatief hoogstaand onderwijs en beroepsopleidingen toegankelijker helpen te maken en dat we handel, investeringen en werkgelegenheid stimuleren om duurzame economische groei te bevorderen en armoede terug te dringen. De EVP‑Fractie was daarom ingenomen met het Global Gateway‑initiatief, dat erop gericht is in partnerlanden investeringen in infrastructuur uit de particuliere sector aan te trekken. Dit moet een instrument vormen om de geopolitieke concurrentie in Afrika tegen te gaan en om handels‑ en investeringskansen voor Europa te creëren. Wij begrijpen dat de overheidsfinanciering van Europese burgers alleen nooit voldoende zal zijn om de grote uitdagingen waarmee onze partnerlanden worden geconfronteerd, aan te pakken. Om de EU‑ontwikkelingssamenwerking efficiënter te maken, hebben we uitgebreide publiek‑private partnerschappen nodig, waarbij de particuliere sector wordt ingeschakeld om investeringen te doen die zullen bijdragen tot duurzame economische groei en die win‑winsituaties voor Europa en zijn partnerlanden zullen creëren.

Wij zien duidelijk de noodzaak in van onze ontwikkelingssamenwerking om de onderliggende oorzaken van migratie aan te pakken, om zo irreguliere migratie naar Europa aanzienlijk terug te dringen. De EU moet partnerlanden ondersteunen bij het creëren van kansen voor hun burgers, terwijl de partnerlanden de samenwerking op het gebied van de terugkeer en de overname van irreguliere migranten moeten verbeteren.

Vanaf dag één van de illegale agressieoorlog van Rusland tegen Oekraïne heeft de EVP‑Fractie er voortdurend op aangedrongen de humanitaire bijstand van de EU aan Oekraïne op te voeren, voedsel, onderdak en onderwijs te verschaffen en de levens van onschuldige burgers te redden. Daarnaast heeft de EVP‑Fractie sterk gepleit voor de noodzaak om de rampzalige neveneffecten van de Russische oorlog tegen Oekraïne op ontwikkelingslanden aan te pakken, met name voedselonzekerheid. Rusland is verantwoordelijk voor het veroorzaken van een wereldwijde voedselcrisis waardoor 49 landen nu op de rand van hongersnood balanceren. De EVP‑Fractie heeft aangedrongen op een wereldwijde en duurzame reactie, waarbij de EU het voortouw neemt, om makkelijker levensmiddelen uit Oekraïne te kunnen leveren aan regio’s met voedselonzekerheid, en om de lokale productie in partnerlanden te verhogen en agrarische familiebedrijven te steunen.

Burkina Faso, vrouw met mobiele telefoon

Andere gerelateerde inhoud