Onze zusterorganisaties

Onze stichtingen en netwerken gaan verder dan enkel wetgevend werk en focussen op gelijkgezinde mensen binnen en buiten de EU, waardoor de ruimte voor dialoog vergroot en centrumrechtse ideeën kunnen bloeien. Elke stichting en netwerk heeft zijn eigen missie en wordt onafhankelijk geleid vanuit binnenin om aan eigen strategische doelen te voldoen.

European ideas network image

Europees Ideeën Netwerk

Een open, pan-Europese denktank voor centrumrechts in de Europese politiek: het promoten van nieuwe denkpistes over uitdagingen waarmee de lidstaten kampen. Het netwerk, opgericht in 2002, beschikt over een actief lidmaatschap van ongeveer 600 beleids- en opiniemakers overal in Europa. Het EIN brengt politici, zakenmensen, academici, beleidsadviseurs, denktanken, journalisten en vertegenwoordigers uit het middenveld samen. Ook experten en verslaggevers die niet tot de partij horen, zijn welkom.  

Robert schuman foundation image

Robert Schuman Stichting

Opgezet door Duits CDU-politicus en nadien Voorzitter van de EVP-Fractie, Egon A. Klepsch, steunde de Stichting democratie in Europa sinds 1989. De Stichting, die bestaat uit EVP-leden, steunt democratieën in Latijns-Amerika, Afrika en natuurlijk in Centraal-, Zuid-Oost- en Oost-Europa. Het ‘Stagiaire-programma’ biedt een stage in het Europees Parlement aan van een maand voor jonge mensen met centrumrechtse waarden.

Robert schuman institute image

Robert Schuman Instituut

Het Instituut is een Europees opleidingscentrum voor politici en partijen die tot de EVP-familie behoren, het idee van een eengemaakt Europa promoten en de basiswaarden van de EVP aanhangen. Het biedt opleidingen en trainingen aan om toekomstige politici van de EVP-familie klaar te stomen, maar organiseert ook conferenties over regionale onderwerpen sinds 1995.